Fotograf: Gasum

Kategori: Folk/företag

Gasum köper resten av Skangas

Energibolaget Gasum ökar sitt aktieinnehav i Skangas till 100 procent.

Affären uppges vara ett viktigt led i Gasums strategi att utveckla den nordiska gasmarknaden och LNG-infrastrukturen. Vidare meddelar Gasum att köpet stärker Gasums position som Nordens ledande leverantör av flytande naturgas (LNG).

Majoritetsägare från 2014

Gasum blev 2014 majoritetsägare i Skangas med 51 procent av aktierna. I fjol utökades andelen till 70 procent. Den resterande aktieposten köper Gasum från den norska Lyse-koncernen.

– Det att Skangas nu fusioneras med Gasum gör oss ännu bättre rustade för att bygga och utveckla det nordiske gasekosystemet och svara på ökande efterfrågan. Vi tackar Lyse-koncernen för gott samarbete under vidareutvecklingen av LNG-marknaden, säger Gasums vd Johanna Lamminen i ett pressmeddelande.

Sjö- och landtransport

Under de senaste åren har Gasum målmedvetet utvecklat den nordiska LNG-infrastrukturen för att svara mot behoven inom både sjö- och landtransport. Övertagandet av hela aktiestocken i Skangas uppges vara ett naturligt led i denna strategi.