Fotograf: Nauticor

Kategori: Tank | Miljö

Fure Valö bunkrar från Kairos

Kairos, som uppges vara världens största LNG-bunkerfartyg, har gjort sin första ship-to-ship bunkringsoperation till havs utanför Sandhamn.

Furetanks produkttankfartyg Fure Valö bunkrade den 15 april LNG från Linde-ägda Nauticors LNG-bunkerfartyg Kairos. Detta var Kairos första överföring av LNG till ett annat fartyg ute till havs och operationen ägde rum på ankarplatsen utanför Sandhamn i Stockholms skärgård.

Stark infrastruktur

Fure Valö är ett av fartygen inom Gothia Tanker Alliance-samarbetet. Nauticor har avtal om LNG-leveranser till LNG-drivna produkttankfartyg som ägs och opereras av medlemmar i Gothia Tanker Alliance.

Lars Höglund, vd för Furetank, poängterar betydelsen av en stark infrastruktur för LNG-leveranser.

– Genom att använda LNG som bränsle för våra fartyg har vi en betydande potential att reducera påverkan på miljön genom lägre utsläpp och minimering av buller. För att kunna utnyttja denna potential är vi beroende av ett omfattande LNG-utbud. Vi är glada över att de nyligen inledda operationerna med Nauticors Kairos massivt bidrar till detta nätverk och gör LNG tillgängligt på fler platser, bland dessa Östersjön.

”Modern lösning”

Kairos har kapacitet för 7.500 kubikmeter LNG i sina lasttankar. Nauticor inom Linde Group har chartrat in Kairos från Babcock Schulte Energy via ett joint venture Blue LNG.

– Vi är stolta över att få förse Furetank med en modern lösning för att bunkra LNG från fartyg till fartyg. LNG blir ett bränsle för alla segment inom sjöfarten, inkluderande inte enbart passagerarfartyg utan också tankfartyg och andra lastfartyg. Vi är fast beslutna att vara en partner som tillhandahåller högklassiga och kostnadseffektiva LNG-leveranslösningar för rederier som går in för att använda detta bränsle, säger Mahinde Abeynaike, CEO på Nauticor, i ett pressmeddelande.

Visborg

Nauticor har även avtal med Destination Gotland om bunkerleveranser. Destination Gotland har nyligen inlett trafik med sin första LNG-drivna färja Visborg och Kairos första LNG-bunkring av Visborg skedde i Visby hamn den 15 mars.