Fotograf: Södertälje Hamn

Kategori: Miljö | Tank

Bunkrade LNG i Södertälje

Terntanks LNG-drivna produkttanker Ternsund har bunkrat LNG i Södertälje från bunkerfartyget Kairos. Följande steg blir en övergång till biobränsle.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]rgång till biobränsle.

Nu är även Södertälje en av det ökande antalet hamnar som har erfarenhet av LNG-bunkring från fartyg till fartyg. På uppdrag av det finländska tradingbolaget för flytande bränslen NEOT (North European Oil Trade) bunkrade Ternsund den 12 september 150 ton LNG i Södertälje Hamn från LNG-fartyget Kairos.

– Den första LNG-bunkringen var framgångsrik med gott samarbete mellan terminal- och hamnpersonal samt besättningen på fartygen. Hållbara bränslealternativ, som LNG, är ett steg i rätt riktigt för Södertälje Hamn som arbetar strategiskt för att minska utsläpp och miljöpåverkan. Genom att stödja utvecklingen av lösningar som är både affärs- och miljömässiga investerar vi i hamnens framtid, kommenterar Åsa Boström, controller Södertälje Hamn, i ett pressmeddelande.

Lossade samtidigt

Denna LNG-bunkring var enligt pressmeddelandet från Södertälje Hamn även den första i Östersjön som genomfördes samtidigt som lossning pågick (SIMOPS).

– Det är en milstolpe i utvecklingen av LNG-logistiken att genomföra LNG-bunkring samtidigt som övrig verksamhet pågår. Vi är stolta att NEOT valde oss som partner för uppdraget och med så goda resultat i ryggen ser vi fram emot liknande uppdrag i framtiden, säger Sonja Neßhöver, director LNG Portfolio i Nauticor, som ingår i Linde Group och som opererar Kairos.

LNG allt vanligare

Hamnens vd Robert Tingvall säger till Sjöfartstidningen att hamnen angörs av fler och fler LNG-drivna fartyg. 

– Det känns kul och viktigt att nu kunna erbjuda dem bunkring och dessutom i samband med att de lossar vid kaj. Men vi erbjuder LNG-bunkring även till fartyg som bara passerar förbi oss på väg in i Mälaren, säger han.

Säkerhetsåtgärder

Han tillägger att det nu går att bunkra LNG vid samtliga kajdelar i Södertälje hamn, inte bara i bränslehamnen.

– Vi erbjuder möjligheten, men vilket företag som utför bunkringen är en  fråga mellan rederiet och leverantören, säger Robert Tingvall.

Han tillägger att bunkringen är ett gemensamt jobb mellan rederiet, terminaloperatörerna och hamnen, som stänger av vissa delar av verksamheten när bunkring sker. 

Fem fartyg

NEOT långtidsbefraktar fem av Terntanks produkttankfartyg. Två av dem, Ternsund och Tern Sea, är LNG-drivna.

– Vår vision är att positionera oss som det mest innovativa och kostnadseffektivaste bränsleleverantören. Vi undersöker ständigt nya sätt att minska på vår miljöpåverkan, i alla delar av vår verksamhet. LNG är ett etablerat bränslealternativ med lägre miljöbelastning och vårt val av bränsle sedan flera år. Tillsammans med våra partners vill vi utveckla flexibla inköps- och logistikalternativ och bunkringen i Södertälje är ytterligare ett steg i rätt riktning, säger Satu Mattila, Head of Planning, Shipping and Operations NEOT.

Mycket har hänt

Tryggve Möller på Terntank är imponerad av den snabba utbyggnaden av infrastrukturen för distribution av LNG till sjöfarten.

– Ternsund är nu tre år gammal och var det första LNG-drivna fartyget i Europa med en trafik som inte går på fasta hamnar. Det första året var en riktig utmaning där vi fick deviera, lägga ner mycket arbete och göra dyra bunkringar av LNG från lastbil. Vi är oerhört tacksamma att vår kund NEOT inte gav upp. Nu är varken tillgång på LNG eller hamnar där man kan bunkra LNG längre något problem, säger han till Sjöfartstidningen.

LBG nästa

Däremot hoppas Tryggve Möller att det nu skapas förutsättningar för att påbörja nästa steg, som är en övergång till flytande biogas LBG.

– Även om det kommer att ta lite tid att överbrygga hinder med både kostnader och tillgång så kommer vi med rätt incitament från hamnar och myndigheter, exempelvis större reduktion av farledsavgifter, att tillsammans klara av en övergång till biobränsle. 

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]