Fotograf: Furetank

Kategori: Skeppsbyggnad | Tank

Fure Valö sjösatt i Kina

Byggnationen av en serie svenska LNG-drivna 18.200-dwt tankfartyg vid Avic Dingheng har avancerat till sjösättning av det fjärde fartyget, Fure Valö.

Fure Valö sjösattes i tisdags i Kina. Fartyget har beställts av Furetank Rederi, som redan har tagit leverans av seriens första fartyg Fure Vinga. Även Älvtanks Ramanda och Thun Tankers Thun Venern är under utrustning på varvet. Efter Fure Valö finns ytterligare ett fartyg för Furetank och ett för Älvtank i order i denna serie. Samtliga fartyg ska ingå i Gothia Tanker Alliance.

Miljöanpassad design

Förutom LNG-drift innehåller designen en mängd andra lösningar för att minimera påverkan på miljön och reducera utsläpp. Jämfört med ett tankfartyg av motsvarande storlek med 12 knops fart, byggt 2006, har nybyggena enligt Furetank 40 procent lägre bunkerförbrukning, 55 procent lägre CO2-utsläpp, 86 procent lägre NOx-utsläpp, 99 procent lägre SOx-utsläpp, 99 procent lägre partikelutsläpp och 50 procent lägre bullernivå.