Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Arbetsmarknad | Utbildning

Framtidstro på årets Sjölog

Chalmersstudenternas arbetsmarknadsmässa Sjölog på Lindholmen i Göteborg är i full gång. Första dagen bjöd på flera intressanta föreläsningar på temat ”Sjöfarten som internationell arbetsmarknad”. 

Det är inte helt lätt att komma ut som nybakad Chalmers- eller Kalmarstudent på dagens osäkra sjöfartsarbetsmarknad, men det finns också många oerhört spännande möjligheter. Med den tesen som utgångspunkt hade Sjölog-arrangörerna i år uppmanat sina föreläsare att tala om dagens och morgondagens jobbsituation ur ett svenskt, nordiskt och internationellt perspektiv. 

Arbete och timing

Birgit Liodden, grundare och generalsekreterare för organisationen YoungShip International, inledde sitt anförande med att vända sig direkt till studenterna i publiken.

– Jag tycker ni kan applådera er själva, för ni har valt världens mest spännande bransch, sade hon och fortsatte: 

– Men för att lyckas inom sjöfarten krävs både hårt arbete och timing. Och just timingen tror jag är helt rätt för er just nu. Sjöfartsbranschen är en bransch som står inför stora utmaningar – inte minst på grund av klimatförändringarna – och det är en kapplöpning att bli först med nya innovationer till sjöss och på land. Därför är det också en kapplöpning efter folk som kan komma på dessa innovationer.

Måste våga

Enligt Birgit Liodden gäller det att tänka utanför boxen om ska lyckas inom sjöfartsbranschen.

– Utmaningarna i branschen är också era möjligheter. Men det gäller att själv hitta dessa möjligheter, för de kommer inte till er av sig själva. Det gäller också att våga sig ut i världen, att tänka sig att jobba på platser man från början inte tänkt sig. 

Sjöfarten – en vinnare  

Att sjöfarten står i centrum för den globala utvecklingen och dessutom är den verkligt stora vinnaren under de senaste 20 årens globaliseringsvåg var något som även Carl-Johan Hagman, vd för Stena Rederi, tog fasta på i sitt tal. Och för ett globalt företag som Stena gäller det att först lyckas locka till sig och sedan också lyckas behålla kunnigast tänkbara människor. 

– För att vi ska kunna konkurrera med Kina och övriga länder i Asien måste vi jobba med  de allra duktigaste människorna. Det är bara så vi kan konkurrera. Och eftersom ni härinne är vår primära rekryteringsgrund hoppas jag att inte ni alla flyttar till Norge och börjar jobba på norska oljeriggar, sade Carl-Johan Hagman med ett snett leende och tillade:

– Det vi som arbetsgivare i gengäld måste bli bättre på är att erbjuda er praktikplatser. Annars är risken stor att ni gör er praktik på utländska fartyg och sedan försvinner iväg till utlandet för gott. 

Måste jobba hårt 

Carl-Johan Hagman poängterade flera gånger att det är en förmån att få jobba i en bransch som är i centrum för den globala utvecklingen. 

– Det är en bransch där man kan tjäna mycket pengar, men där det också gäller att jobba hårt. Våra kadettlöner är till exempel satta efter vad en filippinare ska klara av att leva på, men de som sedan är duktiga och tar sig igenom de första tuffa åren har alla chanser att lyckas, medan andra stannar kvar på filippinarnas kadettlöner, sade Carl-Johan Hagman. 

Jobben finns utomlands

Bland övriga talare på Sjölogs seminariedag kan nämnas Carina Jonsson från Arbetsförmedlingen Sjöfart, som framhöll – trots statistik som pekar på allt färre svenska sjöfartsjobb och allt fler arbetssökande sjöbefäl och maskinbefäl – att det finns jobb om man bara söker sig utomlands. 

– Är ni intresserade av att jobba utomlands i exempelvis Norge kan vi hjälpa er att knyta kontakter. Det är också viktigt att ni står inskrivna hos oss, så att vi kan kontakta er om det dyker upp ett lämpligt jobb. Plus att ni på vår ansökningssajt klickar i den lilla rutan ”Utomlands” när ni ska ange var ni vill jobba.

På torsdagen fortsätter årets Sjölog med själva mässdagen, då över 70 företag och organisationer står redo att ta emot alla de kontaktsökande studenter och andra intresserade som då väntas till Lindholmen Science Park i Göteborg.