Passagerartrafiken har fortsatt återhämta sig efter pandemin, visar ny statistik.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Färjetrafik

Fortsatt återhämtning för internationell färjetrafik

Under tredje kvartalet i år ökade antalet passagerare i svenska hamnar från 7,6 till cirka 10 miljoner jämfört med samma period förra året. Det visar ny statistik från Trafikanalys.

Det är utrikestrafiken som stått för den stora återhämtningen efter pandemin medan Gotlandsfärjorna till och med ligger på en lägre nivå än samma period förra året, uppger Trafikanalys i ett pressmeddelande. Passagerartrafiken till och från de finska hamnarna bidrog till den totala ökningen.

Fortsatt återhämtning

– Vi ser att färjetrafiken till och från utländska hamnar fortsatt återhämtar det bortfall av passagerare som vi såg i början av pandemin. Resandet ligger dock fortfarande cirka 15 procent under nivåerna innan pandemin, säger Henrik Petterson, projektledare på Trafikanalys, i pressmeddelandet.

Hamnarnas godshantering påverkades inte lika mycket som passagerartrafiken och befinner sig på ungefär samma nivåer som innan pandemin.

Utrikestrafiken har ökat mest

Antal passagerare i utrikes trafik har ökat betydligt mer än i inrikestrafiken – från knappt 6 miljoner till drygt 8 miljoner passagerare jämfört med samma period förra året. Trafiken till och från de finska hamnarna bidrog mest till ökningen med cirka en miljon fler resenärer. Näst mest bidrog Öresundstrafiken med 700.000 fler passagerare än motsvarande kvartal 2021. 

Antal passagerare i inrikes trafik (främst trafik till och från Gotland) minskade under tredje kvartalet med 11 procent från 2,0 miljoner passagerare till 1,8 miljoner passagerare i hamnarna under samma period förra året. 

Något mindre last

Under samma period minskade den totala mängden lossade och lastade varor i svenska hamnar något, från knappt 43 till knappt 42 miljoner ton. Lossat gods från utrikes hamn var i stort sett oförändrat på drygt 19 miljoner ton, medan mängden lastat gods till utrikes hamn minskade med 8 procent från knappt 17 miljoner ton till drygt 15 miljoner ton. Den totala inrikes godshanteringen över kaj ökade med 3 procent från 6,7 till 6,9 miljoner ton. 

Trafikanalys webbplats finns samlad statistik.