Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Sjöfartsstatistik

Fortsatt ökande antal passagerare

För andra året i rad ökade antalet passagerare i svenska hamnar år 2022, men var cirka fem miljoner färre än åren före pandemin. Den hanterade godsmängden var på samma nivå 2022 som 2021, visar ny sjöfartsstatistik från Trafikanalys.
Antal passagerare ökade för andra året i rad och närmar sig nivåerna innan pandemin bröt ut under 2020. Det är fortfarande cirka 5 miljoner passagerare färre än 2018 och 2019, rapporterar Trafikanalys.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]var på samma nivå 2022 som 2021, visar ny sjöfartsstatistik från Trafikanalys.”} /–>

Antal passagerare ökade för andra året i rad och närmar sig nivåerna innan pandemin bröt ut under 2020. Det är fortfarande cirka 5 miljoner passagerare färre än 2018 och 2019, rapporterar Trafikanalys.

Antal passagerare till och från svenska hamnar vid utrikes trafik ökade med 59 procent, till 21,7 miljoner under 2022 jämfört med 2021. Ankommande passagerare i inrikes trafik var 1,85 miljoner, samma nivå som 2021.

– Inrikestrafiken återhämtade sig från pandemin redan under 2021 medan utrikestrafiken hade ungefär hälften av normala flöden under samma år. Antal passagerare vid utrikestrafik till och från svenska hamnar ökade med 59 procent, till 21,7 miljoner under 2022. Det är 8 miljoner fler passagerare än under 2021, säger Björn Tano, statistiker på Trafikanalys, i ett pressmeddelande.

Källa: Trafikanalys

Antal passagerare i svenska hamnar uppgick till totalt 25,2 miljoner 2022. Det var en ökning med 47 procent från 17,2 miljoner passagerare 2021.

Flest passagerare i Stockholm

Stockholms hamnar (Stockholm inklusive Kapellskär, Nynäshamn och Norvik) hade tillsammans 7,8 miljoner passagerare och var störst framför Helsingborg, med 6,3 miljoner passagerare. Stockholm har också den största hamnen för kryssningsfartyg i Sverige, där det skett en stor återhämtning under 2022, från 211.000 passagerare 2021 till 322.000 passagerare 2022.

Total godshantering uppgick, liksom 2021, till 168 miljoner ton 2022. Inrikes godshantering minskade med en miljon ton, till 22 miljoner ton, medan utrikes godshantering ökade med en miljon ton, till 146 miljoner ton.

Last från Ryssland minskar mest

Störst lossad godsvikt i svenska hamnar ankommer liksom 2021 från norska hamnar, trots en minskning med 8 procent till 11,8 miljoner ton 2022. Störst procentuell minskning skedde av last från ryska hamnar, där godsvikten minskade med 74 procent till 967.000 ton.

Störst lastad godsvikt från svenska hamnar till utländska hamnar avgår till Tyskland. Under 2022 minskade godsvikten till Tyskland med 4 procent, till 12,9 miljoner ton.

Mer råolja

Den varugrupp som utgör den största totalvikten under ett år i svenska hamnar vid ankommande utrikes trafik är råolja. Den lossade godsvikten för råolja vid utrikes trafik ökade med 7 procent, till 18,8 miljoner ton under 2022.

Totalt tyngsta varugruppen vid avgående transporter från svenska hamnar till utländska hamnar är istället oidentifierbart gods på lastfordon (lastbilar och släpvagnar), den varugruppen minskade med 3 procent, till 17,1 miljoner ton.

Vid inrikes trafik är raffinerade petroleumprodukter den största varugruppen. Den varugruppen minskade med 13 procent, till 3,6 miljoner ton lossat gods vid inrikes trafik under 2022.

40 miljoner ton via Göteborg

Sveriges största godshamn är Göteborg som hanterar över hälften av allt containergods i ton och antal containrar som fraktas med sjöfart till och från Sverige. Total hanterad godsmängd över kaj i Göteborgs hamnar uppgick till 40 miljoner ton 2022, det motsvarar 23 procent av den totala godsmängden i Sveriges hamnar. Av de 40 miljonerna hanterades 93 procent i utrikes trafik.

Trafik på svenska inre vattenvägar genererade 2,4 miljoner ton hanterat gods, varav 1,3 miljoner ton var jord, sten, grus och sand och 0,7 miljoner ton var raffinerade petroleumprodukter.

[/flowy_subscriber_only]
Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]