Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Färjetrafik

Fortsatt återhämtning för utrikes färjetrafik

Antalet passagerare i svenska hamnar ökade under fjärde kvartalet 2022 jämfört med samma period året före. Störst ökning syns i Finlandstrafiken.
Enligt statistik från Trafikanalys var det totala antalet passagerare i svenska hamnar 5,2 miljoner under fjärde kvartalet 2022 (4,6 miljoner 2021). Utrikestrafiken har återhämtat sig efter pandemin medan Gotlandsfärjorna ligger på en något lägre nivå än samma period året före.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only] passagerare i svenska hamnar 5,2 miljoner under fjärde kvartalet 2022 (4,6 miljoner 2021). Utrikestrafiken har återhämtat sig efter pandemin medan Gotlandsfärjorna ligger på en något lägre nivå än samma period året före.

– Vi ser att färjetrafiken till och från utländska hamnar fortsatt återhämtar det passagerarbortfall som vi såg i början av pandemin. Resandet ligger dock fortfarande drygt 15 procent under nivåerna innan pandemin. Hamnarnas godshantering påverkades inte lika mycket som passagerartrafiken och har varit ungefär på samma nivå som innan pandemin, säger Björn Tano, projektledare på Trafikanalys i ett pressmeddelande.

Antalet passagerare i utrikes trafik har ökat från 4,0 miljoner till 4,7 miljoner passagerare jämfört med samma kvartal förra året. Trafiken till och från de finska hamnarna bidrog mest till ökningen med nästan 300.000 fler resenärer. Näst mest bidrog Öresundstrafiken med nästan 200.000 fler passagerare än motsvarande kvartal 2021. Även trafiken till och från norska hamnar bidrog till ökningen med 150.000 fler resenärer.

Alla jämförelser nedan görs med samma kvartal föregående år.

Antal passagerare i inrikes trafik (främst till och från Gotland) minskade med 6 procent från 564.000 till 529.000 passagerare i hamnarna.

Total mängd lossade och lastade varor i svenska hamnar ökade något, från knappt 42,2 till knappt 42,7 miljoner ton.

I de svenska hamnarna är det fortsatt mer gods som ankommer från utrikes hamn än vad som avgår till utrikes hamn. Lossat gods från utrikes hamn steg med 3 procent till 19,5 miljoner ton, medan mängden lastat gods till utrikeshamn ökade med 1,5 procent till drygt 17,2 miljoner ton.

Lossat inrikes gods minskade enligt Trafikanalys statistik med 13 procent, från 3,5 miljoner ton gods till 3,0 miljoner ton. Främst var det varugruppen jord, sten, grus och sand från utvinning som bidrog till minskningen. Denna grupp minskade från 637.000 ton till 391.000 ton.

I statistiken ingår samtliga svenska hamnar med fartyg som har bruttodräktighet om minst 20, som anlöper i kommersiell trafik. Inrikes gods och passagerare räknas två gånger i Trafikanalys statistik, detta för att mäta den totala aktiviteten i hamnarna.

Trafikanalys webbplats finns den samlade officiella statistiken.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]