Destination Gotlands färja Gotland under lastning i Visby.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Passagerarsjöfart

Kraftig återhämtning i färjeresandet

Totalt reste 53 procent fler passagerare till svenska hamnar under det andra kvartalet 2021 jämfört med samma kvartal 2020. Det visar ny statistik från Trafikanalys.

Totalt var antalet passagerare i svenska hamnar 3,3 miljoner under det andra kvartalet 2021, vilket motsvarar en ökning med 53 procent jämfört med samma kvartal 2020 som var i början av pandemin. Ökningstakten var snabbare på Gotlands­färjorna än i utrikestrafiken.

– Vi ser att passagerartrafiken med fartyg har återhämtat sig något från den snabba nedgången som vi såg i början av pandemin. Ännu är det långt kvar till nivån för resandet som vi såg 2019. Hamnarnas godshantering föll aldrig lika snabbt och är redan på samma nivåer som innan pandemin, säger Henrik Petterson, projektledare på Trafikanalys i ett pressmeddelande.

Rejäl ökning för Gotlandstrafiken

Antal passagerare i inrikes trafik har ökat mest, med 110 procent, till 403.000 passagerare. Det är trafiken till och från Gotland som ligger bakom ökningen. Det visar den nya preliminära, officiella statistiken från Trafikanalys, statistikansvarig myndighet inom området transporter och kommunikationer.

Sett till trafiken utrikes ökade antalet passagerare med 41 procent till 2,5 miljoner passagerare under årets andra kvartal jämfört med 2020. Fler resande till och från danska hamnar bidrog mest till ökningen med 281.000 fler passagerare. Störst relativ ökning per land var det i resandet till och från Finland, vilket ökade med 182 procent från en låg nivå.

Även kryssningspassagerare ingår i statistiken.

Liten ökad godsmängd

Total mängd lossade och lastade varor i svenska hamnar ökade med 2 procent till 43,3 miljoner ton. Lastat gods till utrikes hamn ökade med 16 procent till 17 miljoner ton enligt statistiken, medan lossat gods från utrikes hamn minskade med 5 procent till 20,1 miljoner ton. Den totala inrikes godshanteringen minskade med 7 procent till 6,2 miljoner ton.

I statistiken ingår samtliga svenska hamnar med fartyg som har bruttodräktighet om minst 20, som anlöper i kommersiell trafik; för att lasta eller lossa gods, samt lämna eller hämta passagerare.