Förslag till nya trafiksepareringar och trafikförbud i Östersjön

Samtliga kuststater runt Östersjön utom Ryssland har nu lämnat in förslag för att öka säkerheten kring sjötransporter i Östersjön. Även Ryssland har ställt sig bakom förslaget trots att man inte ställt sig bakom PSSA-ansökan. Nya trafiksepareringar införs i Bornholmsgattet och norr om Rügen. Fartyg med ett djupgående över tolv meter hänvisas till djupvattenrännan från Bornholm vidare söder om Norra Midsjöbanken och Hoburgs Bank upp till Finska Viken. Fartyg över 500 brutto förbjuds passera över dessa bankar. Förslaget kommer nu att behandlas av IMO. Ett beslut väntas våren 2006 och åtgärderna träder då i kraft i slutet av 2006.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.