Fotograf: Sébastien Bertrand

Kategori: Miljö

Ecsa och T&E varnar för förslag till EU-lag

Den europeiska redareföreningen Ecsa och miljöorganisationen Transport & Environment (T&E) har gått samman och uppmanar EU-länderna och ledamöterna i Europaparlamentet att genomföra nödvändiga förändringar av förslaget till FuelEU Maritime för att anpassa det till EU:s klimatlag och Parisavtalets mål.

Ecsa och T&E varnar för att EU-kommissionens förslag för att påskynda sjöfartens klimatomställning, FuelEU Maritime, inte uppfyller ambitionsnivån och inte tar itu med andra intressenters ansvar, såsom bränsleleverantörerna. Om förslaget antas i sin nuvarande form kan det göra mer skada än nytta för sjöfartens klimatambition, skriver organisationerna i ett pressmeddelande.

Vill ha kraftfulla krav

Ecsa och T&E skriver att de vill ha kraftfulla krav på medlemsstaterna för att säkerställa att bränsleleverantörer i europeiska hamnar levererar upp till kraven.

De två organisationerna vill också ha öronmärkning av intäkter som genereras under EU ETS och FuelEU Maritime för att underlätta energiomställningen och bidra till att överbrygga prisskillnaden mellan konventionella bränslen och fossilfria bränslen.

– Europeiska redare är redo att bidra med sin beskärda del för att hantera klimatkrisen även på EU-nivå. Men alla behöver hjälpa till. Det nuvarande FuelEU-förslaget tar inte upp bränsleleverantörernas ansvar och hur renare och säkrare bränslen kommer att bli tillgängliga i Europa. Vi ser fram emot ytterligare samarbete med kommissionen, parlamentsledamöterna och medlemsstaterna för att komma fram till fungerande lösningar, säger Sotiris Raptis, Ecsas generalsekreterare, i pressmeddelandet.

”Mer skada än nytta”

Faig Abbasov, T&E:s sjöfartsprogramdirektör, säger att EU:s förslag om sjöfartsbränsle har potential att revolutionera marknaden av förnybar energi till sjöfartsnäringen. 

– Men det nuvarande förslaget från kommissionen riskerar att göra mer skada än nytta, säger han.