Fotograf: Sakari Saari

Kategori: Fartygsaffärer | Passagerarsjöfart | RoRo

Nya och nygamla färjor på norra Östersjön

Det är inte enbart nybygget Viking Grace som står för nya inslag i färjetrafiken på norra Östersjön under 2013. Rederiaktiebolaget Eckerös dotterbolag Eckerö Line introducerade den totalrenoverade färjan Finlandia i sin trafik mellan Helsingfors och Tallinn. Finlandia har köpts in från Italien och ersätter Nordlandia, som gått på linjen sedan 1998. Finlandia seglar under finländsk flagg.

Det var meningen att Nordlandia skulle säljas, men istället fann Rederiaktiebolaget Eckerö en köpare till ropax-färjan Translandia. Nordlandia tog omedelbart efter affären i början av januari över Translandias turer på fraktlinjen Helsingfors (Nordsjöhamnen)–Tallinn.

Tallink byter ut sin färja Baltic Princess mot Silja Europa i kryssningstrafiken från Helsingfors till Tallinn. Finskflaggade Silja Europa får estnisk flagg och tas över av Baltic Princess besättning. Istället flyttar Baltic Princess till Tallink-ägda Silja Lines linje Stockholm–Åland–Åbo och får finländsk flagg och Silja Europas gamla besättning. Silja Europa går in i sin nya trafik den 23 januari och Baltic Princess den 1 februari.

Viking Line gör likaså ändringar i sin Tallinntrafik. Isabella, som på linjen Stockholm–Åland–Åbo ersattes av nybygget Viking Grace i mitten av januari, är till salu. I väntan på försäljning har Viking Line beslutat att från den 6 maj till den 1 september sysselsätta Isabella på linjen Helsingfors–Tallinn parallellt med Viking XPRS. Viking Line fördubblar därmed antalet avgångar till fyra per dygn i vardera riktningen under sommaren. Innan Isabella lämnar Åbolinjen för gott i februari 2013 tar hon över systerfartyget Amorellas turer under fyra veckor då Amorella dockas i Landskrona.

Vasabåtarna har återuppstått i färjetrafiken över norra Kvarken. Sedan början av januari har den nyinköpta färjan Wasa Express upprätthållit trafik mellan Umeå och Vasa. Bakom den nya linjen står Umeås och Vasas gemensamma rederi NCL Ferry Oy Ab, som använder marknadsföringsnamnet Vasabåtarna. Den föregående operatören på leden var RG Line som försattes i konkurs 2011. Under 2012 sköttes färjetrafiken av konkursboet med färjan RG 1.