Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: RoRo

Förlängd charter för Godby-fartyg

Nor Lines och Trasmediterranea har båda deklarerat optioner om förlängd charter med Godby Shipping.

Godby Shipping informerar att Nor Lines har deklarerat sin option om förlängning av tidsbefraktningen av roro-fartyget Link Star.

– Kontraktet gäller nu till mars 2016, bekräftar Eva Mikkola-Karlström, vice vd på Godby Shipping.

Link Star går i linjetrafik för Nor Lines på linjen Baltic Line med anlöp av hamnar i Finland, Polen, Danmark, Sverige och Norge. Dessutom går man vid behov till andra hamnar, till exempel med projektlaster.

Fördubbling

I Finland är Baltic Line Finland Oy agent för linjen och dess vd Tomas Uschanow är nöjd med utvecklingen. Link Star har varit tidsbefraktad som andra fartyg på linjen från våren 2014.

– Link Star har uppfyllt våra förväntningar. Vi har haft gott om laster, på exportsidan ser det utomordentligt bra ut och vi har även gott om bokningar på importsidan.

Han säger vidare att volymen på Baltic Line har fördubblats under fjolåret.

– Vi har nu möjlighet att ta rullande laster, vilket vi inte kunde göra tidigare. 

Medelhavet

Roro-fartyget Miranda fortsätter sin trafik i Medelhavet mellan Spanien och Balearerna åtminstone till början av maj 2015. Fartyget är tidsbefraktat till spanska Trasmediterranea.

Eva Mikkola-Karlström säger att roro-marknaden generellt är fortsättningsvis svag.

– Det är ingen lysande fraktnivå, men kontrakten ger i alla fall sysselsättning till seriösa kunder och hjälper oss att ta oss över 2015.