Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Haveri

Fler räddningsinsatser 2016

Antalet sjöräddningsinsatser under 2016 ökade med 25 procent jämfört med 2015, enligt Sjöfartsverkets statistik. 2016 blev därmed det mest sjöräddningsintensiva året sedan 2007.

– Det långvarigt dåliga vädret på framför allt västkusten under sommarmånaderna 2016 bidrog till att många fritidsseglare tvingades till förflyttningar i väder som man annars kanske inte hade gjort, säger Annika Vestergård, chef för Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral.

Totalt genomfördes 1.178 räddningsinsatser under 2016, jämfört med 936 under 2016. I 73 procent av fallen, 859 stycken, handlade det om fritidsbåtar. 2015 var motsvarande siffra 685 stycken.

Fler utryckningar till handelssjöfarten

I 11 procent av fallen, 127 stycken, var det handelsfartyg som krävde undsättning. Under 2015 var motsvarande siffra 111 stycken. 127 stycken räddningsinsatser för handelsfartyg är 14 procent över medel sedan 2011. Den vanligaste orsaken till utryckning till handelssjöfarten är sjuktransporter – 112 stycken under 2017.

Sjöfartsverket ansvarar för svensk sjöräddning och den bygger på samverkan mellan myndigheter, frivilligorganisationer, rederier och grannländer. Sjöräddningssällskapet fortsätter att spela en viktig roll som resurs i arbetet med att undsätta nödställda. Under 2016 skickades frivilliga sjöräddare från Sjöräddningssällskapet ut i 71 procent av alla sjöräddningsfall.