Medan antalet sjöräddningsärenden som rör fritidsbåtar minskade i år ökade antalet insatser som rör handelsfartyg.

Fotograf: SSRS

Kategori: Säkerhet

Fler räddningsinsatser på handelsfartyg

Antalet sjöräddningsinsatser som rör handelsfartyg ökade under årets sommar och är tillbaka på samma frekvensnivå som före pandemin.

Sjöfartsverkets statistik för sjöräddningsärenden under årets sommarmånader visar en högre andel ärenden som rör handelsfartyg än tidigare. Dessa stod för nio procent i sommar, jämfört med tre procent de två föregående åren.

– Det visar att återhämtningen inom bland annat kryssningstrafiken fortsätter mot samma nivåer som innan pandemin, säger Annika Vestergård, chef för Sjöfartsverkets nationella sjö- och flygräddningscentral.

Fler sjuktransporter från fartyg

Att återhämtningen inom bland annat kryssningstrafiken är på väg mot samma nivåer som innan pandemin avspeglas även i ett ökat antal sjuktransporter från fartyg som, likt före pandemin, uppgick till drygt 50 (jämfört med 20 respektive 31 somrarna 2020 och 2021). 

Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral hanterade totalt 559 sjöräddningsärenden under sommaren, vilket är färre än tidigare år – 727 ärenden 2020 och 702 ärenden 2021. Flest larm kom i Västra Götalands län, följt av Stockholms län och Skåne län.

Färre fritidsbåtslarm

Den stora minskningen är i antalet larm som rör fritidsbåtar.

– Generellt är det vädret som påverkar mest. Men i år kan det även finnas förklaringar i form av ett minskat fritidsbåtsåkande, bland annat till följd av högre drivmedelspriser. Fler har också valt att tillbringa sommarsemestern utomlands, säger Annika Vestergård.

Komplett statistik över sjöräddning under sommaren 2022 finns här.