Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Politik | Regelverk | Säkerhet

Sjöfarten bekostar räddningsinsatser på land

Svensk Sjöfart riktar skarp kritik mot att landets kommuner får använda Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar gratis – något som till stor del bekostas av farledsavgifterna.   

Sedan i somras slipper landets kommuner betala för sig om de behöver använda någon av Sjöfartsverkets sju räddningshelikoptrar för räddningsinsatser på land. Tidigare fakturerade Sjöfartsverket kommunerna när en helikopter använts, men efter att detta kritiserats av Sveriges kommuner och landsting beslutade Sjöfartsverket att ändra på detta.

Skrivit till ministern

Eftersom Sjöfartsverket, som är ett statligt affärsdrivande verk, till stor finansieras av sjöfartens farledsavgifter innebär detta att det i slutändan blir handelssjöfarten som betalar helikoptrarnas räddningsinsatser till land.

– Det är oacceptabelt att räddningsinsatserna till land till stor del ska bekostas via farledsavgifterna, vilket drabbar såväl svenska som utländska rederier som trafikerar våra farvatten. Jag har skrivit till infrastrukturministern och framfört våra åsikter om detta, där jag poängerat att vi utgår från att de här insatserna kommer att täckas via skattsedeln. Jag har dock ännu inte fått något svar, säger Pia Berglund, vd för Svensk Sjöfart, till Sjöfartstidningen.

Orolig

Pia Berglund betonar att hon är medveten om att lagen om skydd mot olyckor (LSO) säger att statens resurser ska vara tillgängliga när det är fara för någons liv, och att hon tycker det är bra att statens resurser ses över och samordnas. Hon poängterar också att det är viktiga ändamål som helikoptrarna används till och att det än så länge inte handlar om några jättebelopp, men att hon ändå är orolig för vad som händer om allt fler kommuner begär hjälp av Sjöfartsverkets helikoptrar. 

– Så kan det ju bli när allt fler kommuner inser att det är gratis, vilket kan innebära att Sjöfartverkets budget för helikoptrarna överskrids. Vi har ju länge fört en bra dialog med Sjöfartsverket om att vi för konkurrenskraftens skull vill sänka farledsavgifterna – och så får vi ett sådant här besked. Det är inte OK, säger Pia Berglund, som också är kritisk mot att beskedet kom utan någon förvarning.

– Det skulle ha varit en mer öppen process. Nu beslutade man om detta utan att vi överhuvudtaget blev tillfrågade.

Förstår irritationen

Sjöfartstidningen har utan framgång sökt Noomi Eriksson, ställföreträdande generaldirektör på Sjöfartsverket, men till radioprogrammet Dagens Eko säger hon att hon förstår irritationen hos handelssjöfarten. Även hon är medveten om att kostnaderna för helikoptrarna kan komma att öka om allt fler kommuner begär mer hjälp oftare av myndigheten.

Enligt Noomi Eriksson är man dock inte i det läget ännu.

– De insatser som har utförts så här långt ryms inom den befintliga finansieringen, säger Noomi Eriksson till Dagens Eko.

Fotnot. Enligt Sjöfartsverkets årsredovisning för 2013 uppgick intäkterna från farledsavgifterna till drygt 939 miljoner, medan de totala intäkterna uppgick till drygt 2,3 miljarder. Övriga intäkter utgjordes av lotsavgifter (459 miljoner), anslag (550 miljoner) och ”övriga externa intäkter” (404 miljoner).  

Kommentarer

 • K Larsson

  I detta fall tror jag föreningen Svensk Sjöfart gör gravt ett misstag. Det är väl givet att statsägda helikoptrar (oavsett finansiering) ska hjälpa till på land. Det finns säkert helikoptrar och båtar som betalats av landbaserade finansiärer som skulle rycka ut när det är någon olycka på sjön. Inte har väl handelssjöfarten betalat räddningsinsatser och alla utgifter för de olyckor och katastrofer inklusive kostnader för den belastning på miljö och människors hälsa som handelssjöfarten orsakat under senare år. I slutändan är det inte handelssjöfarten i sig som betalat helikoptrarna utan det är nog så att det är landbaserade fraktköpare och skattebetalare som till slut står för notan.

  • Anonymous

   Kan bara hålla med.

   Farledsavgifterna betalar köparen av varorna/tjänsterna, via fartygen.

   Skall Sjöräddningssällskapet sluta upp att hjälpa handelsflottan? Skall polis och kustbevakning ta betalt av handelssjöfarten när de hjälper en haverist?

   Sedan kan man ifrågasätta varför Sjöfartsverket har helikoptrar över huvudtaget. Sjöfartsverket är ett Sjöfartsverk och inte ett Luftfartsverk! Håll er till sjön och överlåt luftfarten till de som begriper det hela. Och som därmed kanske kan klara av att köpa in helikoptrar utan att begå brott.

 • Skeptisk

  Viss del av sjö- och FLYGräddningsverksamheten (flyg=insatser iland) finansieras av skattemedel och de räddningsinsatser som skett på land överstiger troligtvis inte den skattefinansierade delen.
  Och att göra antagandet att kommuner kommer börja tillkalla helikoptrar, som oftast är stationerade långt därifrån, bara för det inte medför någon kostnad, är ytterst tveksamt. Man får hoppas att den lokala räddningsledningen tillkallar de resurser som behövs, oavsett kostnad.

 • A Rasmussen

  Varför man har helikoptrar finns det ett ganska enkelt svar på. Myndigheten är ansvarig för sjöräddning. För att säkra att man upprätthåller kraven man ställt på maxtid det får ta innan någon undsätts på sjön inom svensk sjöterritorium och ekonomisk zon så är helikopter ett måste dvs att Kalle Karlsson inte skall behöva vänta i år och dar på att bli undsatt i dåligt väder sydost Gotland med mastbrott.

 • Göran Andersson

  Räddningslagen har alltid innehållit bestämmelser om att statliga räddningstjänster skall liksom andra räddningstjänster deltaga i räddningsaktioner även om det inte ingår i respektive myndighetsansvar.
  Sverige har liksom de flesta andra länder skrivit på FN resolutioner om att inom sitt ansvarsområde svara för sjöräddning och sjuktransporter till sjöss.
  Tidigare betalade SjöV och LFV till Försvaret för att nyttja deras HKP för flyg och sjöräddning. När Försvaret rustats ner så har hela ansvaret för HKP inom sjö och flygräddning lagts på Sjöfartsverket.
  Under alla år så har kommunala räddningsenheter som brandförsvarsbåtar och ambulanshelikoptrar som använts för räddningsinsatser på statligt sjöräddningssområde fakturerat Sjöfartsverket och fått betalt. Fakturering till beställare har gjorts om Sjöfartsverkets resurser använts i räddnings uppdrag inom kommunalt ansvarsområde, vilket fungerat utmärkt.
  DVS den som begär hjälp inom sitt ansvarsområde betalar för beställda tjänster.
  När nu Sjöfartsverket går ifrån detta på ett mycket märkligt sätt så luktar det Ministerstyre lång väg. DVS ngn representant från ansvarigt departement ringer upp ansvarig på SjöV och påpekar det lämpliga i att sluta skriva räkning för att man utfört kommunalt uppdrag eftersom vi får kritik från Kommun och Landsting intresseorganisation. Den rätta gången borde varit att de kommuner som inte klarar av att betala beställda uppdrag skriver till Regeringen och ansöker om bidrag för detta.
  Det gör inte saken bättre att ansvarig på Sjöfartsverket säger att eftergiften att inte skriva räkning ryms inom budgeten, men då har man ju överbudgeterat och borde anpassa sin budget till verksamheten.
  Göran Andersson, Sjötrafikdirektör 1995-2000

 • Hebbe

  Självklart ska Helikoptrar hjälpa till där de behövs!
  Men här är det räkningen för detta som det handlar om.
  men om vi ska vara petiga så får SjöV rätt mycket hjälp av SSRS, polis, militär etc vid Sjöräddning utan att behöva betala något…
  Kanske jämnar ut sig?

 • Göran Andersson

  Mellan statliga räddningsenheter debiterar man inte , SSRS har ett särskilt förhållande genom att vara ideell organisation som är moms och skattebefriad och har ett avtal med Sjöfartsverket att delta i sjöräddningsuppdrag. LFV liksom Försvaret är med och betalar för HKP beredskapen i förhållande till deras ansvar för flygräddning och standby när Flygvapnet är i luften. Det är ganska komplicerade sammanhang och därför är det märkligt när Sjöfartsverket går ut och plötsligt lovar gratis tjänster till kommuner och Landsting. De flesta av oss har för länge sedan lärt oss att det inte finns några gratisluncher.

 • Chris

  I denna diskussion skall vi vara klara över att det uteslutande handlar om att rädda människoliv. Att det kan bli rabalder över kostnaderna i sådana räddningsuppdrag är ovant att höra. Man kan tycka att regeringen helt betalar de kostnader som kan uppstå vid dessa tillfällen. Nu är redan helikoptrarna finansierade av skattemedel, som torde täcka de livräddande uppdrag som utförs.

Artikeln är stängd för fler kommentarer