Kategori: Folk/företag | Hamn/Logistik | Specialfartyg

Finnpilot har nöjda kunder

Resultat från en kundenkät som det statliga finländska lotsbolaget Finnpilot Pilotage Ab genomförde i höstas visar att kunderna är nöjda med den service de får. Enkäten riktades i första hand till de fartyg och rederier som erhållit lotsservice, men också till representanter för skeppsmäklarna och andra intressenter. Sammanlagt 90 procent av dem som svarade var mycket eller ganska nöjda med Finnpilot som samarbetspartner.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]er.

Cirka en fjärdedel ansåg att Finnpilots lotsservice är bättre än de övriga europeiska aktörernas. Kunderna anser att det viktigaste är att erhålla lotsservice i rätt tid, att lotsarna är yrkeskunniga och att servicen är pålitlig. Det är även viktigt att verksamheten sköts felfritt och tjänstvilligt. Enkätdeltagarna ansåg att Finnpilot lyckats utomordentligt bra i alla dessa uppgifter.

— Vi är mycket nöjda med responsen. Dessutom fick vi värdefull information som vi kan utnyttja i verksamhetsutvecklingen. I framtiden ska vi effektivisera kontakten med kunderna och de andra intressentgrupperna, säger lotsningsdirektör Kari Kosonen vid Finnpilot Pilotage Ab.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]