Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Säkerhet

Färre lotsningar i Finland

Linjelotsningen naggar Finnpilots verksamhet i kanterna, men lostningarna var ändå drygt fyra procent fler än prognosen.

Det staliga lotsningsbolaget Finnpilot Pilotage Ab meddelar att antalet lotsningar i Finland minskade med tio procent under 2012 till sammanlagt drygt 27.000. Den sammanlagda lotsningssträckan minskade med 12 procent till 509.700 nautiska mil. Omkring 35 procent av fartygstrafiken på Finland använder i dagens läge sig av Finnpilots lotsningstjänster.

Linjelotsningarnas andel blev emellertid mindre än väntat. Trots detta är linjelotsningarna, det vill säga sådana lotsningar som utförs av fartygets eget befäl, en faktor som starkt påverkar Finnpilots verksamhet. Man räknar med att den nya möjligheten att numera använda engelska som lotsningsspråk kommer att leda till att närmare 70 procent av alla lotsningar i framtiden sköts av fartygens befäl och resterande 30 procent av Finnpilot. Tidigare krävdes tillräckliga språkkunskaper för att klara av kommunikation på finska eller svenska vid linjelotsning.

För 2013 räknar Finnpilot med att efterfrågan på lotsningar kommer att minska något jämfört med 2012.

Finnpilot Pilotage Oy omsatte EUR 39,4 miljoner under 2012, vilket var nio procent mer än året innan. Efter tre förlustår uppvisar Finnpilot för 2012 ett positivt resultat på EUR 2,1 miljoner. 

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.