Finnpilot hotar kunder med dubbelfakturering

Det statliga finländska Lotsverket Finnpilot har skickat ut ett formulär till kunder, där man påpekar att det endast är Lotsverket som har rätt att fakturera för lotsning. Vidare menar man att lotsning är en service som tillhandahålls av statens affärsverk och att den lotsningsverksamhet som det nybildade privata företaget Baltic Pilot Ltd erbjuder strider mot gällande lagstiftning.I ett kundbrev bemöter Baltic Pilot detta med att lagen binder företaget att använda samma lotsningstaxor som Lotsverket men att lagen inte ger någon ensamrätt till fakturering. Vidare påpekas att det är försök till bedrägeri att skicka fakturor utan grund.