Finnlines flyttar från Helsingborg till Halmstad

Finnlines börjar i sin Skandinavientrafik anlöpa Halmstad i stället för Helsingborg. Detta kommer att ske senare under våren. Beträffande tidtabell och anlöp av övriga hamnar på linjen sker inga förändringar.För närvarande går ro-ro-fartygen ”Finnhawk” och ”Finnkraft” i trafik på linjen Helsingfors–Köpenhamn–Oslo–Helsingborg–Malmö med en avgång per vecka. Lindholm Shipping, som är agent för Finnlines, kommer i samband med trafikstarten att öppna kontor också i Halmstad.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.