Så här kommer den nya containerterminalen i Helsingborgs hamn att se ut.

Fotograf: Bertil Hagberg, visionskiss: Studio E

Kategori: Hamn/Logistik

Containerterminalen i Helsingborg flyttar söderut

Helsingborgs hamns containerterminal kommer att flytta söderut. Bygget kan som tidigast starta 2026 och den nya hamnen beräknas kunna tas i drift 2028.

– Vi fortsätter vår framtidssatsning och i stora drag betyder det att vi i princip kommer bygga upp en ny containerterminal från grunden, säger Bart Steijaert, vd Helsingborgs Hamn, i ett pressmeddelande.

Tre alternativa positioner för den nya hamnen i Helsingborg har utretts där det södra och utvalda förslaget oavkortat inneburit flest fördelar, uppger hamnen, och tillägger att alternativet innebär en utvecklingspotential på 40 år där verksamheten kan växa på sikt och hantera ökade containervolymer om 2 till 4 procents tillväxt årligen.

Kan tas i drift 2028

Bygget kan som tidigast starta 2026 och den nya hamnen beräknas kunna tas i drift 2028. Uppförandet av den nya terminalen kommer enligt hamnen att kunna fortgå parallellt med att den operationella verksamheten hålls intakt.

– Det är ett historiskt beslut och det känns fantastiskt att vi tillsammans med både staden och konsulter har sett över olika lösningar och i slutändan varit helt överens om vad som blir gemensamt bäst för både hamnbolaget och stadsutvecklingen, säger Marie Weibull Kornias som är styrelseordförande i Helsingborgs Hamn, i pressmeddelandet.

Utöver hamnens flytt söderut byggs en ny kaj med 13 meters vattendjup, som blir hela 750 meter lång och därmed kommer att kunna bereda plats för tre 225 meters fartyg på rad. Ett nytt eldrivet hanteringssystem appliceras för att svara upp mot ökade containervolymer och hållbarhetsmål. 

Eldrivna kranar

Det nya containerhanteringssystemet som planeras utgörs av eldrivna kranar vilket gör det möjligt för hamnen att bli i princip helt fossilfri och automatiserad, skriver hamnen vidare. Även en ny kombiterminal ska byggas som på ett effektivt och hållbart sätt kommer knyta samman södra Sveriges logistikkluster mellan sjö och järnväg.

– Investeringarna innebär att vi ytterligare kommer stärka vår position och vårt logistikläge där även annan logistikverksamhet och e-handel i området växer påtagligt. I detta läge har Helsingborgs Hamn tillsammans med närliggande logistikaktörer en avgörande roll för både Skånes och Sveriges näringsliv, säger Bart Steijaert i en kommentar.