Finlands rederiförening kräver revidering av rederibeskattningen

Finlands rederiförening efterlyser en snabb revidering av rederibeskattningen i Finland för att trygga konkurrenskraften för sjöfart under finländsk flagg. Man påpekar att regeringen har förbundit sig att göra detta, men att man inom näringen känner osäkerhet om regeringspartierna verkligen står bakom sitt program.