Finlands rederiförening 75 år

Finlands rederiförening fyller 75 år och på ett seminarium i samband med detta talade bl.a. Spyros M Plemis, ordförande för International Chamber of Shipping och President för International Shipping Federation. Han sade att Finland är en av det fåtal större shippingnationer som saknar en effektiv tonnagelagstiftning. Han tycket att detta var anmärkningsvärt eftersom Finland skulle vara i ett gynnsamt läge för att dra nytta av de ljusa framtidsutsikterna inom den expanderande sjöfarten.– Finland är idealiskt lokaliserat för att ta del av den ökande ryska handeln och möjligheterna både på Östersjön och i de arktiska sjöområdena, sade Plemis.