Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik

Finlands handelsflotta ökar

Medlemmarna i Rederierna i Finland hyser långsiktigt förtroende för den finländska sjöfartspolitiken, anser Olof Widén.

Vid senaste årsskiftet hade Rederierna i Finland sammanlagt 109 fartyg i sin medlemsförteckning, vilket var tre fler än ett år tidigare. Deras totala brutto var 1,6 miljoner, en ökning med 0,1 procent. Dödvikten uppgick till 1,0 miljon ton, eller 0,7 procent mer än årsskiftet 2015/2016.

I januari 2017 ökade bruttot med 4 procent och dödvikten med 12 procent då aframaxtankern Stena Arctica flaggades in.

Långsiktigt förtroende

Efter att alla bitar fallit på plats i Finlands sjöfartspolitik har en stor del av alla nybyggen och inköpta andrahandsfartyg flaggats i Finland. Olof Widén, vd för Rederierna i Finland, säger att detta visar att det finns någonting som rederierna litar på i Finlands sjöfartspolitik. 

– Den är långsiktig och man har ett myndighetsförtroende för att den håller. Det märks att man har fått State Aid Guidelines implementerade fullt ut 2012. Nu har man ett långsiktigt förtroende för den finska flaggan, säger han till Sjöfartstidningen.

En stor helhet

Olof Widén anser att man inte kan lyfta fram någon enstaka åtgärd som brutit en tidigare negativ trend.

– Det är en stor helhet där allting arbetar i samma riktning. Även myndigheternas inställning i alla frågor har förändrats. Men man kommer alltid tillbaka till tonnageskatten och bemanningsfrågorna, att man får fartygen bemannade på ett vettigt sätt till ett vettigt pris. En fråga som kunde vara bättre är finansieringsvillkoren som kanske hindrar att det blir en jättetillväxt.