Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Folk/företag

Finlands handelsflotta börjar återhämta sig

Tonnageskatten och möjligheten till blandbesättningar på lastfartyg under finländsk flagg har vänt en lång nedåtgående utvecklingstrend för finskflaggad sjöfart. Beträffande verksamhetsförutsättningarna kan branschen se mer positivt på framtiden än på länge.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]ramtiden än på länge.

– De allmänna betingelserna i den politiska miljön i Finland inger en trygghet hos våra rederier gällande finländsk flagg och inflaggning, bekräftar Hans Ahlström, vice vd i Rederierna i Finland.

Bore, ESL Shipping, Finnlines och Meriaura har under de två senaste åren tagit leverans av en rad nybyggen som alla har fått finländsk flagg.

Under hösten kommer Finnlines att ta över de två sista enheterna i en serie på sammanlagt sex roro-fartygen från Kina som alla har fått finländsk flagg. Även dessa får finländsk flagg och bemannas av blandade besättningar. Finnlines har vidare aviserat att de kommer att skifta från svensk till finländsk flagg på ett antal ropax-fartyg. Även mindre lastfartyg har flaggats in av andra rederier och lastfartyg har köpts in på andrahandsmarknaden och fått finländsk flagg.

– Det bekräftar att den finländska flaggan har blivit ett konkurrenskraftigt alternativ både vad gäller nybyggen och second hand inom lastsjöfarten, understryker Ahlström.

En annan åtgärd som Ahlström också vill lyfta fram är regeringens beslut om att införa investeringsstöd för befintliga fartyg för installering av scrubberanläggningar eller liknande miljöutrustning för att uppfylla de kommande svavelreglerna.

– Mig veterligen är Finland det enda EU-landet som gått in för att underlätta sjöfartens anpassning till de nya miljökraven, säger han.

Även redarnas och arbetstagarnas branschorganisationer verkar inse betydelsen av att diskutera sansat för att nå arbetsmarknadslösningar som är godtagbara för alla parter. Efter många år av decimering har antalet ombordanställda i Finland ökat något. Avtalen om blandbesättningar uppges ha medverkat till att skapa ca 700 nya arbetstillfällen ombord.

– Man har insett, att rederierna och sjöfolket sitter i samma båt och att det är bättre att då ro åt samma håll.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]