Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Forskning | Miljö

Finland går med i ZVT

Zero Vision Tool utgör en idealisk plattform för samarbete mellan Sverige och Finland i utvecklingen av EU-delfinansierade projekt för en miljöanpassad sjöfart, anser Rederierna i Finlands vd Olof Widén.

De finländska branschorganisationerna Rederierna i Finland, Finlands hamnförbund, Hamnoperatörerna och Finnish Marine Industries går med i den svenska samarbetsmetoden Zero Vision Tool (ZVT). Förhandlingarna har pågått i ett år med Rederierna i Finland (RiF) som drivande part från den finländska sidan.

Lång process

Olof Widén, vd för RiF, säger till Sjöfartstidningen att förhandlingarna inleddes efter en längre process, där man inom RiF kommit fram till att den bästa lösningen för att kunna agera mot EU skulle vara genom ett tätt samarbete mellan Finland och Sverige. Han ser ZVT som en viktig plattform, inte minst när det gäller att på ett trovärdigt sätt ansöka om olika stöd från EU för att utveckla en miljöanpassad sjöfart.

– En drivande kraft till att vi går med i ZVT är EU som talar för cross border-projekt och cross branch business-projekt. Vi måste också samarbeta mera med tanke på att vi ska vara starka gentemot Medelhavet som är väldigt skickliga på att kanalisera EU-pengar dit.

Vill inte ”uppfinna hjulet på nytt”

– Vi har varit ute efter en samarbetsplattform där vi kan utbyta erfarenheter så att inte varje rederi som vill gå med i ett projekt behöver uppfinna hjulet på nytt. När man har en fungerande basorganisation kommer man en god bit på väg. Sedan när ansökan är gjord och pengarna beviljade börjar en kommersialiseringsprocess med affärshemligheter som förstås inte kan delas hur som helst, säger Olof Widén.

Han påpekar att man i Finland, och även övriga Norden, har varit vana vid olika typer av statliga miljöanpassningsstöd som enskilda rederier på ett relativt entydigt sätt kunnat ansöka om direkt. Processen är betydligt mer komplicerad och omständig när man söker stöd inom ramarna för EU-projekt som TEN-T, MoS och CEF.

– Nu när vi går in i EU-eran måste vi anpassa oss. Speciellt om man har ett pilotprojekt som är väldigt dyrt och som många gånger handlar om produktutveckling går det att lättare ansöka om pengar från EU genom ZVT som i sig garanterar att projektet är väl förberett.

Med i styrgruppen

De finländska organisationerna får en representant i styrgruppen. Olof Widén kommer sannolikt att gå in som medlem i den, medan Eija Kantola från konsultföretaget Wega Enviro blir nationell samordnare.

– Nu när vi har kontraktet klart ska vi börja titta på organisationsformen. Till slutet av 2016 driver vi det med nuvarande organisationsform, men redan under hösten måste vi börja diskutera internt hur vi fortsätter 2017.

Samordning även från Finland

För närvarande används ZVT-metoden i över 20 så kallade ”Joint Industry Project” och ”University Project” (JIP, JUP), i vilka ingår över 130 samarbetspartners från 11 länder. Alla dessa projekt samordnas i Sverige.

Genom att gå med i ZVT öppnar de finländska intresseorganisationerna upp möjligheten att samordna så kallade ”Joint Industry Project” (JIP) även från Finland.

Projekt i pipeline

Redan tidigare har företag från Finland deltagit i olika JIP:s, men Olof Widén säger att man nu tar ett steg vidare och formaliserar det hela.

– Vi har via avtal förbundit oss att följa ZVT-metoden. I och med att vi nu har organiserat och institutionaliserat oss som en industriell part kan vi också nu formellt delta i Helcoms “public & private cooperation for sustainable Baltic Sea Shipping”-arbete.

En rad JIP:s med anknytning till Finland pågår redan.

– De som nu ligger i pipeline är Bore, Langh Ship, Containerships, ESL Shipping och Wasa Line. I många av projekten är SSPA eller Wega konsulter. Det betyder att de redan är involverade när det blir formaliserat.