Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Forskning

ZVT medlem i FN-nätverk

Samarbetsplattformen för en utsläppsfri sjöfart Zero Vision Tool (ZVT) har godkänts som medlem i FN:s nätverk för att tackla klimatutmaningen som en del av arbetet med SDG (Sustainable Development Goals) på 2030 Agenda for Sustainable Development.

ZVT åtar sig att delta och engagera sig när partnerskap om hållbarhet och strävan mot en nollvision inom den maritima sektorn diskuteras. Vidare erbjuder man stöd för aktörer inom sjöfart som implementerar sitt hållbarhetsarbete samt ZVT-metoden och dela med sig av erfarenheterna när så ses lämpligt.

Konferens

Sverige och Fiji har tagit initiativ till och arrangerar tillsammans en ”high level” FN konferens till stöd för genomförandet av SDG 14 i New York den 5 till 9 juni. Denna konferens sammanfaller även med World Oceans Day. 

– Tanken, som jag förstått det, är att konferensen ska resultera i konkreta förslag för att nå målet och delmål på vägen för att nå hållbara hav, säger Helén Jansson på ZVT till Sjöfartstidningen.

160 organisationer bidrar

– ZVT har registrerats som medlem, men det viktiga är att det som lyfts och delas vetande kring är fortsatt de resultat och erfarenheter som intressenterna i alla JIP:ar (Joint Industry Projects) och JUP:ar (Joint University Projects) rapporterar, samt de frågeställningar som arbetas med för att ta de sista stegen i förändringsprocessen till nollvisionen. Det är idag representanter från över 160 organisationer som bidrar till detta, förklarar Helén Jansson vidare.

Lämnat in förslag

– I det närmaste gör detta att ZVT, bland många andra, har lämnat in förslag till vad vi skulle kunna bidra med på konferensen i New York. ZVT har som medlem också bland annat åtagit sig att, om det ses relevant, delta på andra FN-konferenser inom vårt område samt att rapportera vartannat år om de tio definierade principerna, med huvudfokus på ”Environment”, säger Helén Jansson.