Fotograf: Zero Vision Tool

Kategori: Forskning | Miljö | Politik

Ministrar positiva till grön sjöfart

Framgång för stöd till grönare sjöfart vid EU:s strategimöte om Östersjöregionen.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]e om Östersjöregionen.

Sverige stod i november för första gången som värd för The European Union Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR). Det sjunde mötet i ordningen hade temat ”Rädda havsmiljön, sammanlänka regionen och öka välståndet”.

Största som uppnåtts

En av huvudpunkterna var ”Sustainability of the Shipping Industry – reaching a new normal” där den svenska infrastrukturministern Anna Johansson (S) och Finlands kommunikationsminister Anne Berner medverkade tillsammans med Jan Hanses, vd på Viking Line, Niclas Mårtensson, vd på Stena Line, professor Erik Fridell, IVL, samt Carl Carlsson, vd på Zero Vision Tool.

– Det tydliga stöd som ministrarna visade för det konkreta arbete sjöfartsnäring gjort, gör och vill göra, är mycket uppskattat och det största vi hittills har uppnått på den politiska arenan, säger Carl Carlsson.

Bredare omställning

I ZVT genomförs olika industriprojekt för en miljö- och klimatanpassad sjöfart, där sjöfartsnäringen, forskningen, myndigheter och andra institutioner samverkar.

Under paneldebatten på EUSBSR vid Münchenbryggeriet i Stockholm belystes den senaste tidens genomförda satsningar i Östersjön, till exempel de olika pilotprojekt som genomförts med alternativa bränslen som LNG och metanol hos Viking Line respektive Stena Line.

– Men den stora frågan är hur vi ser till att supportera mer sjöfart och en bredare omställning till grön sjöfart i Östersjöområdet, så att inte utvecklingen stannar vid ett antal pilotprojekt.

Stöd från ministrarna

Och det var också själva huvudfrågan för dagen – hur man driver och utvecklar de finansiella mekanismerna.

– Båda ministrarna tog tydligt ställning för att jobba vidare just med denna fråga. Den finska ministern nämnde att vi bör överväga engagera Nordiska investeringsbanken, säger Carl Carlsson som var nöjd med ministrarnas engagemang.

– Att två ministrar så tydligt stödjer vårt arbete betyder så mycket för det fortsätta jobbet.

Finansiella mekanismer

Enligt Carl Carlsson är det viktigt att få politikerna att förstå vilka utmaningar som sjöfartsindustrin står inför. Just för Östersjön handlar det framför allt om att kombinera en ökad sjöfart generellt och samtidigt möjliggöra så att den kan bli grönare. Men för att klara det krävs det en rad olika finansiella mekanismer.

– Vi måste göra sjöfarten mer lönsam, i synnerhet den gröna sjöfarten. Och detta kan man göra genom riskavtäckningsfonder för gröna investeringar, farledsavgifter, hamnavgifter, skattereduktion på landansluten el, ECA Bonus och så vidare. Listan kan göras väldigt lång. Sjöfartsnäringen i Östersjön var exempelvis först ut i Europa att arbete med EU:s bidragssystem. Alla industriprojekt i ZVT har eller kommer att genomföras, men EU:s stöd till dessa har förändrats. Vi är givetvis tacksamma för de bidrag som erhållits under åren, utan dessa hade vi inte varit där vi är i dag. Men EU:s bidragssystem måste kompletteras och lite mer anpassas efter den verklighet som sjöfartsnäringen de facto lever i.

Samarbete med Finland

Absoluta majoriteten av ZVT:s industriprojekt har en koppling till Östersjön. Zero Vision Tool har för närvarande över 20 projekt igång i Sverige och – sedan Finland anslöt sig till ZVT i somras – allt fler finska industriprojekt.

– Jag är otroligt tacksam för att Finland gick med, det har stor betydelse för arbetet i Bryssel.

Konkurrensen i uppmärksamhet och stöd från Bryssel mot övriga regioner i Europa och i synnerhet andra trafikslag är tuff.

– Det får inte glömmas bort att vi dels har en sjöfartsnäring i Sverige och Finland som historiskt och fortsatt tar ett mycket stort ansvar, dels att Nordeuropa ligger fem år före och dessutom har hårdare krav än övriga Europa och globalt. Östersjön har redan en svavelgräns på 0,1 procent och Medelhavet får 0,5 procent 2020. Östersjön är sedan länge PSSA och blir troligen ett NECA. Sjöfarten i Östersjöområdet måste tydligare erkännas som en pilotverksamhet i ett pilotområde och få mer uppmärksamhet och stöd än övriga Europa, menar Carl Carlsson.

Mer fokus på Östersjön

Att fokus flyttas från Östersjön till exempelvis Medelhavet och fortsatt ligger på övriga trafikslag är också det som oroar Carl Carlsson mest.

– Det är den tråkiga delen i sammanhanget. Att politiker inom EU allt mer sneglar åt Medelhavet och oförminskat stödjer de andra trafikslagen, betyder att de stora pengarna också hamnar där. Kan i stället fokus läggas på sjöfarten i Östersjön, där sjöfartsnäringen är i absolut framkant i utvecklingen med flera världsunika projekt och verkligen behöver utveckla finansiella mekanismer, så lovar vi att dela med oss av våra kunskaper åt resten av Europa, säger han och fortsätter:

”Fantastiskt stöd”

– Det är mycket värdefullt att politiken till och med i mätbara mål säger att de vill och behöver utnyttja sjöfarten, och i synnerhet grön sjöfart, betydligt mer både för att komplettera och avlasta andra trafikslag och som en del i att reducera klimatpåverkan från transportsektorn. Under åren har vi fått ett fantastiskt stöd av myndigheter i bland annat nödvändig regelutveckling. Under flera år har vi också jobbat med olika finansiella institut och under 2017 kommer vi förhoppningsvis att leverera lösningar också där. Universitet och institut kopplade till ZVT har uppgiften att mäta och verifiera samhällsnyttan för både mer och grönare sjöfart. De beräkningar som hittills gjort visar på en genomsnittlig samhällsnytta på cirka 1 MEUR per fartyg och år. Sjöfarten är en lågt hängande frukt.

Tydligare politiskt stöd

En av slutsatserna från EUSBSR-mötet är att sjöfarten är en av fem prioriterade frågor.
– Vi är mycket tacksamma för att sjöfarten fick möjligheten att få så tydligt plats på detta möte, men den riktigt stora framgången är ett allt tydligare politiskt stöd för sjöfarten i sig och behovet av sjöfarten i att stödja utvecklingen av Östersjöområdet, säger Carl Carlsson.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]