Fotograf: Linda Sundgren

Kategori: Tank | Politik | Skeppsbyggnad

Fartygsdop mitt i stan

Hållbara transporter och sjöfart på inre vattenvägar – det femte trafikslaget – stod i fokus när gasdrivna Thun Venern döptes i centrala Stockholm under onsdagen. 

– Så otroligt coolt att vara gudmor åt ett fartyg som har ambitionen att bli världens mest miljövänliga båt, sa gudmor Anna-Caren Sätherberg (S), tredje vice ordförande i trafikutskottet efter dopet.

Skeppsbron

Att förrätta fartygsdopet av Thun Venern på Skeppsbron, mitt i ett av huvudstadens stora turiststråk och ett stenkast från slottet och riksdagen, var en strategisk fullträff. Ombord hade en snitslad bana arrangerats där ombordanställda och rederiföreträdare bemannade olika stationer. På en av dem fanns Johan Källsson, vd på Erik Thun AB. 

– Vi har drivit på för en miljövänligare sjöfart i många år. Nu känns det som att marknaden också börjar bli mogen för det, sa han. 

Anpassad för biogas

Thun Venern är anpassad för biogasdrift. Med fossilfritt i tankarna minskar utsläppen av både kväveoxider och skadliga partiklar betydligt; utsläppen av svavel och koldioxidutsläpp blir nästan noll.   

– Vi har bunkrat biogas i Lidköping så det är fullt möjligt, men tillgången är begränsad och kostnaderna betydligt högre än om vi går på LNG. Nu går vi i princip bara på LNG men förhoppningen är att kunna köra mer på biogas framöver, sa Johan Källsson. 

Avatar med

Med på Thun Venern fanns också representanter från Erik Thun AB:s dotterbolag, Avatar Logistics. Avatars ambition är att inom ett år börja driva fartyg enligt regelverket för inre vattenvägar. 

– Vi har ett nära samarbete med Preem i Brofjorden och nästa sommar hoppas vi vara igång med transporter mellan Lysekil, Göteborg och Karlstad, sa bolagets vd, Johan Lantz. Genom våra ägare har vi ett fartyg i Holland som vi kan chartra och få hit inom två månader. Till en början kommer vi att köra under holländsk flagg och med holländsk besättning, sedan får vi se. 

Krävs lotsdispens

För att avtalet med Preem ska gå i lås krävs dock att rederiet beviljas lotsdispens, sa Johan Lantz.

– Att gå med lots mellan Karlstad och Lysekil skulle kunna bli upp till 150.000 kronor enkel väg och det är inte ekonomiskt hållbart. De nya lotsreglerna ser lovande ut och verkar bli mer flexibla än de gamla, men vi har inte sett något konkret resultat ännu. 

Femte trafikslaget

Högt på Johan Lantz önskelista står också ett erkännande av sjöfart på inre vattenvägar som ett eget trafikslag. Att likställa den med traditionell sjöfart är fel, menar han.  

– Inom EU talar man om inlandssjöfarten som det femte trafikslaget och det måste vi börja göra i Sverige också. Inlandssjöfart är att likställa med lastbilstrafik, fast på vatten, och det är den vi konkurrerar med. Inte oceangående fartyg.  

Sjöfarten har nyckelroll

Gudmor Anna-Caren Sätherberg har suttit i trafikutskottet sedan förra valet. Hon sa sig vara mycket nöjd med sjöfartens ambitioner och leveranser på miljöområdet.

– I trafikutskottet kretsar mycket kring omställningen mot ett fossilfritt samhälle till år 2050 och där har sjöfarten en nyckelroll. Viktigast för sjöfarten nu är att fortsätta det positiva miljöarbete som redan pågår för att bli ännu bättre.

Linda Sundgren