Lars Gustafsson, kommersiell chef på RISE maritima avdelning och SSPA Maritime Center, visade upp skeppsrännan för EU-delegationen.

Fotograf: Klara Johansson

Kategori: Forskning | Politik

EU-representanter fick se hållbar sjöfart

Omkring 100 EU-representanter besökte i förra veckan SSPA Maritime Center i Göteborg, där de bland annat fick se tester av ett seglande roro-fartyg.

Eftermiddagen på Chalmers, Rise och SSPA Maritime Center ingick i ett studiebesök där EU-delegationen inom ramen för det svenska EU-ordförandeskapet besökte ett par forskningsinstitut och företag inom bilindustrin, sjöfarten och skogsindustrin. De cirka 100 EU-representanterna som deltog är ambassadörer från samtliga EU-länder (så kallade Coreper I-ambassadörer) samt Mertensråd och tjänstemän från EU:s rådssekretariat och EU-kommissionen. 

Omkring 100 EU-ambassadörer deltog i studiebesöket. Foto: Klara Johansson

SSPA Maritime Center och dess moderbolag Rise tog chansen att berätta om aktuella projekt för en hållbar och fossilfri sjöfart. Lars Gustafsson, kommersiell chef på Rise maritima avdelning och SSPA Maritime Center, påpekade att olika rutter och fartyg har sina specifika utmaningar och därmed kräver olika lösningar för framdrift. 

– Svaret på vilken lösning som passar för ett specifikt fartyg är ”det beror på”, sa han och betonade att Rise arbetar för hållbar sjöfart generellt.

Vinddrift i fokus

I fokus för EU-representanternas besök stod hydrodynamik och vinddrivna handelsfartyg, ett område där Sverige uppges vara världsledande. Det skandinaviska initiativet Orcelle Wind fick tidigare i år ett stöd på nio miljoner euro från EU:s Horizon Europe-fond.

För att vinddrivna fartyg ska kunna bli verklighet i större skala krävs flera pusselbitar där EU spelar en viktig roll, förklarar Lars Gustafsson.

– Besökarna som är här idag behöver förstå att deras bidrag är viktigt. EU kan göra mycket genom att ta fram bra lagstiftning, forskningsmedel och finansieringsprogram, sa han.

 • EU-representanterna fick se en demonstration av en tidig version av Orcelle Wind i SSPA Maritime Centers våglaboratorium.

  Fotograf: Klara Johansson

 • Sofia Werner, SSPA Maritime Center, berättar om testerna av Orcelle Wind.

  Fotograf: Klara Johansson

En fjärde pusselbit, eller utmaning, är att det behövs nya affärsmodeller som passar vinddrivna fartyg. 

– Transporttiden kan bli något längre och punktligheten lägre. Jag kanske inte kan få min nya Tesla på 11 dagar, det kanske behöver få ta mellan 11 och 13 dagar, sa Lars Gustafsson. 

Globalt pågår flera projekt med vindassistans ombord på handelsfartyg. Dagens marknad är helt dominerad av europeiska företag – av 26 fartyg med vindassistans har 24 europeiska segel – vilket förklarades med att EU bidragit med mycket forskningsmedel på det här området. 

Fick se modelltest

EU-delegationen fick se skeppsrännan där SSPA Maritime Center utför tester av skalenliga fartygsmodeller. Lars Gustafsson förklarade hur dessa tester i kombination med datorsimuleringar ger ett bra underlag för beräkningar och analyser. 

Representanterna från Bryssel fick också vara med när medarbetare på SSPA Maritime Center genomförde ett test av en tidig version av Orcelle Wind, det seglande roro-fartyget som genom Oceanbird tas fram för att drivas av vindkraft. Testet utfördes i anläggningens våglaboratorium som är ett av världens största.

 • Ivanka Tasheva, Bulgarien.

  Fotograf: Klara Johansson

 • Tomas Fant, Finland.

  Fotograf: Klara Johansson

Ivanka Tasheva, Coreper 1-ambassadör från Bulgarien, beskrev besöket på SSPA Maritime Center som mycket inspirerande.

– Det är fantastiskt att se vad som har utvecklats här. Vilken kreativitet det finns och vilka idéer! Det är väldigt bra för utvecklingen och möjligheten att komma fram till hållbara lösningar, säger hon.

”Väldigt lärorikt”

Tomas Fant, representant från Finland, uppskattade att få ta del av både avancerad forskning på hög nivå och presentationer av specifika, verkliga projekt.

– Det är intressant att få en bild av vad som kan göras och vilken betydelse EU-finansiering kan ha för specifika projekt. Väldigt lärorikt. Fartyg har drivits av tjockolja under lång tid, och det är fint att se att vi nu börjar få momentum och att saker börjar hända, sa han.