Fotograf: Eesti Gaas

Kategori: Skeppsbyggnad | Tank

Estnisk beställning av LNG-bunkerfartyg

Det estniska energibolaget Eesti Gaas beställer ett LNG-bunkerfartyg som ska operera i nordöstra Östersjön.

Eesti Gaas har placerat en order vid Damen Group på ett 99,8 meter långt bunkerfartyg för LNG som får 6.000 kubikmeters kapacitet. Nybygget kommer att serva det ökande antalet LNG-drivna fartyg i nordöstra Östersjön samt landbaserade kunder. Leveransen är planerad till september 2020.

– Fartyget kommer att lasta LNG i Östersjöområdets terminaler och distribuera den i samma område. Fartyget kommer att ha sitt huvudsakliga verksamhetsområde i Finska viken, där man har ett tydligt behov av att övergå till energiförsörjning med ren energi, kommenterar Ain Hanschmidt, styrelseordförande i Eesti Gaas, i ett pressmeddelande.

Management i Tallink

Eesti Gaas kommer att operera nybygget genom ett långt befraktningsavtal med sitt moderbolag Infortar AS som blir fartygets ägare. Teknisk management sköts av Tallink Grupp. Infortar AS är även den största aktieägaren i AS Tallink Grupp.

– Vi är glada över att Tallink Grupps banbrytande steg i valet av LNG som bränsle för bolagets senaste fartyg Megastar för ett par år sedan, har lett till att Eesti Gaas har fattat det viktiga beslutet om att beställa ett nytt bunkerfartyg som kommer att gynna samtliga framtida LNG-fartyg i denna region. Jag är övertygad om att vår erfarenhet från vårt eget LNG-drivna fartyg och vår breda kunskap kring fartygsbyggande gör det möjligt för oss att ge värdefull input i konstruktionsprocessen av det nya fartyget, kommenterar Tarvi-Carlos Tuulik, Head of Ship Management på Tallink Grupp AS.

”Värdefull resurs”

– Alltsedan år 2016 har Eesti Gaas utökat sin LNG-transport- och bunkringskapacitet genom att ingå ett långfristigt LNG-bunkerkontrakt med Tallink, vars erfarenhet av LNG från de senaste åren och deras tekniska expertis har varit en oerhört värdefull resurs för utvecklingen av det tekniska konceptet för det nya bunkringsfartyget. I dag är vi den största LNG-bunkringstjänsteleverantören i området och har en nyckelroll när det gäller främjandet av LNG som rent marint bränsle, säger Margus Kaasik, ledamot i Eesti Gaas styrelse.

Medfinansiering från EU

Eesti Gaas uppger att nybygget främjar byggnation och användning av nya LNG-drivna fartyg i Östersjöområdet. Bunkerfartyget får tvåbränslemotorer och byggs till finsk/svensk isklass 1A. Tankarna och deras rörsystem placeras delvis på däck, vilket säkerställer lätt tillgänglighet och lätta uppgraderingsmöjligheter i takt med att LNG-konsumentmarknaden utvecklas.

Nybygget uppges utgöra en viktig del av den nya mobila LNG-infrastrukturen i Finska viken och Östersjön. Projektet medfinansieras av EU genom FSE Transportprogrammet.