Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Miljö | Specialfartyg

Två nya LNG-avtal för Tallink

Tallink Grupp tecknar leveransavtal för LNG med Eesti Gass och Skangas.

Avtalen tecknas inför lanseringen av det nya LNG-drivna höghastighetsfartyget Megastar, som ska gå i trafik mellan Helsingfors och Tallin. För estniska Eesti Gaas är Megastar det första stora LNG-projektet inom sjöfarten. Finska Skangas däremot genomför årligen omkring 1.000 LNG-bunkringar i de nordiska länderna.

Mest trafikerade vägar

– Med Eesti Gaas och Skangas känner vi oss väl förberedda att välkomna den nya medlemmen, höghastighetsfartyget Megastar, till vår flotta för att tjäna en av våra viktigaste och mest trafikerade vägar, säger kapten Tarvi-Carlos Tuulik, Chef för Shipmanagement i AS Tallink Grupp i ett pressmeddelande.

Skräddarsys för rutten

Megastar, som levereras av Meyer Turku i början av 2017, blir 212 meter långt och har kapacitet för att transportera 2.800 passagerare, lika många som rederiets största kryssningsfartyg Baltic Queen. Fartyget kommer att följa de nya och mer strikta utsläppsbestämmelser som uppförts för ECA-området, Östersjön inräknat. Fartyget har en bruttodräktighet på 49.000 ton och marschfart på 27 knop. Fartyget har framtagits specifikt och skräddarsytts för rutten Tallinn–Helsingfors. Den innovativa skrovformen minimerar strömningsmotståndet och säkerställer att fartyget fungerar väl i isförhållanden.