Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik | Regelverk

Efterlyses: förståelse för allt tuffare villkor

Branschen vill ha en tydligare sjöfartspolitik, ökad tillsynsdelegering och mer valuta för avgifterna man betalar. Det framgår av en undersökning som Transportstyrelsen genomfört.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]rtstyrelsen genomfört.

I utredningen – där uppdraget varit att ta reda på konkurrensförutsättningarna ut för den svenska sjöfarten och att identifiera eventuella strukturella hinder för branschen – har man intervjuat både intresseorganisationer och ett antal stora aktörer.

Hårdare konkurrens

Enligt utredningen anser samtliga tillfrågade att konkurrensen inom sjöfartsmarknaden blir allt hårdare och att svensk sjöfart har en sämre konkurrenskraft vid internationella jämförelser.

Orsaker till den bristande konkurrenskraften uppges bland annat vara att det inte finns någon samlad sjöfartspolitik, att Sverige inte infört något tonnageskattesystem och att de sjöfartsrelaterade statliga avgifterna är alltför höga. Man lyfter också fram det faktum att Sverige ofta är först ut med att implementera internationella regler och dessutom ofta tolkar regelverken mer strikt än andra.

Ökad förståelse

Flera av de tillfrågade önskar därför att Transportstyrelsen ska ha en ökad förståelse för branschens villkor och att myndigheten också ska ha ett mandat för att främja svensk sjöfartsnäring. I samband med detta påpekar utredarna att Näringsdepartementet nu har beordrat Transportstyrelsen att utforma en strategi som bättre tar hänsyn till branschen när myndigheten utför sitt uppdrag.

Vidare anser de tillfrågade att det är rimligt med en ytterligare delegering av tillsyn från Transportstyrelsen till klassningssällskap. Intresseorganisationerna är överlag kritiska till myndighetens avgifter i förhållande till den service man får, och man vill också ha en beskrivning av vad som ingår i myndighetens avgifter.

Oro för bränslefusk

När det gäller svaveldirektivet upplevs detta i sak som positivt av de tillfrågade. Däremot trycker samtliga intervjuade på vikten av att så fort som möjligt få föreskrifter om tillsyn och sanktioner på plats för att minska fusket med bränslet. Man anser också att reglerna borde ha införts globalt.

Vidare vill de intervjuade ha en genomlysning av skillnaderna mellan de olika trafikslagen för att i möjligaste mån få en ökad konkurrensneutralitet när det gäller finansieringsformer, regelkrav med mera. Ett exempel som ges är att plogning på väg är skattefinansierat, medan isbrytning är avgiftsfinansierat.

Mer information  

Utifrån svaren har utredarna tagit fram ett antal förslag på områden som myndigheten behöver analysera djupare. Bland annat uppges att man behöver utveckla sin marknadsundersökning och undersöka konkurrensförhållandena inom olika delar av sjöfartsmarknaden, att man behöver följa upp genomförandet av svaveldirektivet samt utveckla ”tillsynsmetodiken” för exempelvis den delegerade verksamheten. Utredarna föreslår också att myndigheten ska se över helhetsbilden av de olika avgifter som branschen betalar, att man ska klargöra vad aktörerna får för avgifterna och att myndigheten ska utveckla sina kontakter med Sjöfartsverket och Trafikverket.  

[/flowy_subscriber_only]

Kommentarer

 • Pia Berglund, VD Sveriges Redareförening

  Välkomnar den rapport Transportstyrelsen. Den innehåller praktiska förslag vilket är bra. Nu har de även ny GD som har med sig ett tydligt uppdrag. Dialogen fortsätter mellan oss alla som brinner för sjöfarten. Bara tillsammans blir vi starka!

 • Egon Svensson

  Alla skyller pa regeringens sjofartspolitik. Det beror bara trafik pa Sverige.
  Vad har hant med Svensk internationell sjofart. Det har bara gat bakat nar Danska och Norska rederier gatt framat.

 • Ingvar Bergman

  Vad som saknas för att få en bättre sjöfartspolitik, tror jag, är ett dedikerat sjöfartsdepartement. Med runt 90% av all handel via vattenvägen, vore det naturligt. Nu hamnar sjöfartens problematik i ett infrastrukturdepartement där järnvägsfrågor och trängselavgifter etc prioriteras därför att dessa frågor är synligare, men för den skull inte viktigare. Det skall bli intressant att följa utvecklingen av tonnageskatteförslaget. Det blir en värdemätare på hur den nya regimen ser på sjöfarten.

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]