Efterlyses: svetsare och montörer

I dagarna citerar polsk press den finska dagstidningen ”Helsingin Sanomat”, där man kan läsa om finska prognoser beträffande efterfrågan på arbetskraft i metallbranschen. Enligt ”Helsingin Sanomat” skulle polska metallarbetare kunna täcka efterfrågan i Finland; fram till 2007 behövs cirka 20.000 montörer och svetsare. Den finska arbetsförmedlingsagenturen VPS Henkilopalvelu har öppnat kontor i Polen, Estland och Sverige. Aker Finnyards jagar kvalificerad arbetskraft. Det gör polska varv också ...