Fotograf: Ostkusthamnar i samverkan

Kategori: Regelverk | Politik

”Orättvisa villkor”

Skillnaden i finansiering för Sjöfartsverket och Trafikverket skapar orättvisa konkurrensvillkor – det menar Erik Zetterlund, vd för Oxelösunds Hamn.

Registreringen av årets riksdagsmotioner är nu avslutad och bland alla svepande formuleringar om hur viktig sjöfarten är för Sverige går det att hitta en del konkreta förslag. Bland annat tar några av motionerna upp det faktum att Sjöfartverkets avgiftsfinansiering kontra Trafikverkets anslagsfinansiering skapar orättvisa villkor.

”Problematiskt”

Motionen ”Hållbar sjöfart” är en av de motioner som tar upp denna skillnad, där man dessutom poängterar att staten har ålagt Sjöfartsverket vissa avkastningskrav. I motionen skriver vänsterpartisten Emma Wallrup och sex partikollegor att ”finansieringsmodellen leder till ojämlika konkurrensvillkor mellan trafikslagen och försvårar styrning mot trafik- och miljöpolitiska mål”, och man anser därför att ”regeringen bör utreda konsekvenser och förutsättningar för att överföra finansieringen av Sjöfartsverkets verksamhet till statsbudgeten”.

– Det är klart att det är problematiskt att två likartade myndigheter finansieras på så vitt skilda sätt. Det skapar orättvisa villkor, eftersom vi inom näringen får stå för stora delar av Sjöfartsverkets kostnader. I slutändan så påverkar det vår konkurrenskraft mot andra transportslag, säger Erik Zetterlund, vd för Oxelösund hamn, som är en del av sammanslutningen Ostkusthamnar i samverkan (OSH).

Mer internationella regler

Som Sjöfartstidningen tidigare rapporterat tar riksdagsmotionerna upp ett stort antal varierande sjöfartsfrågor. Bland annat föreslås att det ska bli så få svenska särregler som möjligt vid införandet av EU:s regelverk för inre vattenvägar, att farleden in till Oresund Drydocks i Landskrona bör åtgärdas och att arbetet med att ta fram internationella regler bör intensifieras – något som Erik Zetterlund håller med om.

– Det är väldigt välkommet. Haven sträcker ju sig mellan länder, så regelverk blir sällan nationella utmaningar. Det är viktigt att ta ett internationellt grepp om frågorna, så att vi i branschen tillsammans kan ta ansvar för våra utsläpp på lika villkor. Detta är inte minst aktuellt nu i samband med FNs klimatkonferens i Paris här i dagarna, säger Erik Zetterlund, vd för Oxelösunds Hamn.

Kommentarer

  • Rolf B Bertilson

    Jag har under alla år ansett att Sjöfartsverkets verksamhet skall inordnas under statsbudgeten. Det kan inte bli neutral konkurrens mellan olika trafikslag förrän detta sker. Dessutom är det så att sjöfartsavgifterna som betalas av nyttosjöfarten även svarar för sådan kostnader som uppstår bara för fritidsbåtssektorn. Om neutralitet inte uppstår borde i alla fall denna kostnad tas i statsbudgeten.
    Hamnchefer, rederichefer m fl har i många år verkat för en förändring. När nu den sk ”blå skatten” införs kunde man samtidigt ta steget fullt ut och överföra Sjöfartsverkets verksamhet till Statsbudgeten.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.