Fotograf: The Swedish Club

Kategori: Försäkring

”De har oftast haft rätt tidigare”

Att grekerna nu köper fartyg är ett gott tecken, säger Lars Rhodin, vd för The Swedish Club.

På den traditionella vinterlunch som årligen före jul arrangeras av The Swedish Club tog sjöförsäkringsbolagets vd Lars Rhodin upp några reflexioner från detta år.

– Det är ett rätt blandat intryck man får av shippingmarknaderna när man är ute och reser. Dry bulk och container har rätt tufft nu. Det är alldeles för många containerfartyg och alldeles för mycket kapacitet. Det som är lite roligare är faktiskt delar av tank, där får vi intrycket att det går bättre, kryssning likaså och i närområdet går ropax bättre.

Sannolikt bra helårsresultat

Swedish Club redovisade ett resultat på 11 miljoner dollar för det första halvåret 2016 med underwriting i balans och rimligt god avkastning på kapitalet.

– Avkastningutvecklingen fortsatte fram till Donald Trump. Vad som hände var att vi fortsättningsvis har försäkringsresultatet i balans, vilket är det viktigaste för oss, men med Donald Trump så steg räntorna, det slår ju lite grann på investeringarna i det korta perspektivet. Vi hoppas att vi slutar året, som vi tror, sannolikt bra.

Mer tonnage

– Det som var roligt under året är att vi har fått mer tonnage, framför allt på P&I-sidan. Det är en kombination av nytt tonnage och redare som vi försäkrar som faktiskt har köpt nytt. Grekerna köper nu, det är ett gott tecken, de har oftast haft rätt tidigare, sa Lars Rhodin vidare.

Fiskala intressen

Något som bekymrar The Swedish Club vad gäller haverier är en trend som nu syns i världen, något som Lars Rhodin kallar fiskala intressen.

– Vi ser att länder som har dåliga statsfinanser gärna bötfäller verksamhet vid olika förseelser. Vi har sett det i Sydamerika och i Ryssland. Om det är något litet oljespill eller någon annan förseelse så är böter fullständigt i oproportion till händelsen. Det är ett fiskalt intresse som faller fram.