Fotograf: The Swedish Club

Kategori: Ekonomi | Försäkring

”Positivt på båda fronterna”

Balans i underwritingresultatet innebär ett bra första halvår för det ömsesidiga försäkringsbolaget The Swedish Club.

Lars Rhodin, vd för the Swedish Club, är nöjd med första halvåret 2016.

– Underwritingresultatet är i balans och att det har varit en bra start på året, säger han till Sjöfartstidningen, samtidigt som han påpekar att branschen är väldigt volatil.

– Man brukar säga att det viktigaste nyckeltalet är vad vi kallar combined ratio, på svenska totalkostnadsprocent. Om man tittar över en sju till åtta års period ligger den runt 97 procent. Det betyder att försäkringsrörelsen har stått på egna ben. Sedan har det förstås varit avkastning på investerat kapital som har plussat på det hela.

Rekordhög kapitalbas

The Swedish Club noterar en stabil utveckling under det första halvåret 2016 med ett resultat på 11,2 miljoner US dollar och en combined ratio på 100 procent.

Avkastningen uppgick till 3 procent under det första halvåret 2016 och kännetecknades av betydande volatilitet, särskilt under det första kvartalet av året och i samband med Brexit-resultatet. The Swedish Club redovisar en rekordhög kapitalbas (free reserves) om 194,2 miljoner dollar.

Stabil skadefrekvens

Tillförseln av tonnage inom P&I har ökat.

– Vi har ökat mellan fyra och fem procent under året hittills. Vad vi ser är en del utfasning av torrlastfartyg, men så har vi fått nytecknat annat tonnage, tank och container, säger Lars Rhodin.

Den totala skadefrekvensen för både P&I och Marine var på samma nivå som 2015.

Ser bra ut

Lars Rhodin säger att fokus fortsättningsvis ska läggas på att upprätthålla en balanserad underwriting och koncentrera sig på  kontrollerad tillväxt, service till medlemmarna och innovativa skadeförebyggande åtgärder.

– Vi har haft en god utveckling. Förra året var också i slutändan bra för oss, vi hade balans i försäkring, men det var investeringarna som hade en negativ utveckling. I år så är det positivt på båda fronterna.