Kategori: Politik | Regelverk

Danmark sjösätter tillväxtplan för sjöfarten – svensk sjöfart får vänta igen

Samtidigt som Danmarks närings- och tillväxtminister Anette Vilhelmsen slår fast ambitionen att ”Danmark skall vara det maritima tillväxtcentrat i Europa”, kommer signaler från Rosenbad att den utlovade Sjöfartsstrategin, som numera kallas handlingsplan, försenas ytterligare en gång och inte kommer att presenteras innan årsskiftet.

Problem, eller som en tjänsteman på departementet uttrycker det ”stötestenar”, har uppstått”, skriver Göteborgs-Posten.I Danmark har däremot regeringen nu presenterat sin ”Tillväxtplan för Det Blå Danmark”.

– Vi skall stötta en grön omställning eftersom gröna lösningar är framtiden för det blå Danmark. Tillväxten skall understödjas av starka danska kompetenser, säger Vilhelmsen.

Visionen bygger på sex punkter: Det Blå Danmark skall marknadsföras utomlands som Europas maritima kärna, det skall vara attraktivt att driva maritim verksamhet i Danmark, det skall skapas grön tillväxt, de danska maritima styrkeområdena skall byggas ut, tillväxten skall stöttas av kompetens, utbildningar, innovation och forskning samt att tillväxten skall bygga på kvalitetssjöfart.