Fotograf: Michael Cooper

Kategori: Ekonomi | Tank

Concordia redovisar vinst

Resultatet för Concordia Maritime AB vände till vinst för andra kvartalet 2022. Senaste vinstbringande kvartal var Q2 2020.
Rysk råolja och oljeprodukter som tidigare exporterats till Europa har börjat hittat nya marknader i bland annat Kina, Indien och Sydamerika. I Europa har ryska leveranser gradvis ersatts av ökad import från USA och Asien. Sammantaget har detta haft en dramatisk effekt på lastflödena, uppger Concordia Maritime i sin delårsrapport för andra kvartalet 2022.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]ska leveranser gradvis ersatts av ökad import från USA och Asien. Sammantaget har detta haft en dramatisk effekt på lastflödena, uppger Concordia Maritime i sin delårsrapport för andra kvartalet 2022.

En internationellt ökande efterfrågan på energi, svårigheter för OPEC att skala upp oljeproduktionen och ett högt raffinaderiutnyttjande har det bidragit till en påtaglig ökning i både tonmil och efterfrågan på tonnage, uppger bolaget vidare.

Effekten på produkttankmarknaden har varit särskilt stark under andra kvartalet, men även utvecklingen för råoljesegmentet har varit positiv. De fortsatt höga bunkerpriserna har under kvartalet återigen tydliggjort skillnaden i intjäningspotential för fartyg av ny och äldre design.

Concordia Maritimes verksamhet har under kvartalet operativt löpt på väl och det finns inga olyckor eller incidenter att rapportera. Bolagets resultat vände till en vinst på 35,7 miljoner kronor (-89,7 miljoner kronor motsvarande period 2021).

Under kvartalet såldes och levererades Suezmax-fartyget Stena Supreme till sina nya ägare innan en planerad förestående dockning. Concordia Maritime hade fartyget på en bareboat-charter med köpoptioner. Efter utgången av andra kvartalet avtalades om försäljning av det äldsta fartyget Stena Paris till ett grekiskt bolag. Försäljningen gjordes primärt för att ta tillvara på de höjda fartygsvärderingarna men därutöver finns även en åldersfaktor.

”I en stark andrahandsmarknad för moget kvalitetstonnage passar vi nu därför på att avyttra vårt äldsta fartyg,” skriver vd Erik Lewenhaupt i sin genomgång av verksamheten.

Vidare beslutade Concordia Maritime under kvartalet att lägga det så kallade ”containerprojektet” på is. Den tekniska studien visar att det är tekniskt möjligt att konvertera P-MAX-fartygen till 2.100 TEU-containerfartyg. Den ökande ekonomiska osäkerheten har dock gjort det svårt att nå en överenskommelse med en slutkund, meddelar rederiet.

Concordia Maritime uppger att det på tankmarknaden nu talas mycket om “energy security” och “demand destruction”, vilka kan komma att få stor betydelse för utvecklingen framöver. Den ökade efterfrågan på energi och frånvaron av bland annat rysk olja har gjort att energipriserna skjutit i höjden med stigande krav på att öka energiproduktionen från såväl kärnkraft som förnybara energikällor.

Enligt delårsrapporten kommer fokus på kort sikt fortsatt att ligga på att nå tillräcklig råolje- och gasproduktion för att därigenom säkerställa företagens och hushållens tillgång till energi – ”energy security”. Detta kan ha en positiv effekt för tankmarknaden.

Concordia Maritime skriver att vi samtidigt sannolikt är på väg in i en internationell konjunkturnedgång. I vilken omfattning en påtagligt dämpad ekonomisk tillväxt samt höga energipriser kommer att bidra till en ”demand destruction” när det gäller efterfrågan på energi och energirelaterade transporter återstår att se.

[/flowy_subscriber_only]
Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]