Frigg Viking

Fotograf: Viking Supply Ships

Kategori: Ekonomi | Specialfartyg

VSS redovisar vinst för Q3

Viking Supply Ships gör en jättevinst det tredje kvartalet. Resultat efter skatt, inklusive avvecklad verksamhet, skrivs till 2.227 (-99) miljoner kronor. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only](-99) miljoner kronor. 

Förklaringen till det fina resultat är försäljningen av de tre isbrytarna Tor Viking, Balder Viking och Vidar Viking till Her Majesty the Queen in Right of Canada. Fartygen levererades till de nya ägarna i september och samtidigt mottog VSS full betalning för fartygen. Försäljningen innebar att rederiet gjorde en reavinst på 2.495 miljoner kronor. 

Fortfarande tuff marknad

Den totala omsättningen för kvarvarande verksamheter för det tredje kvartalet uppgick till 72 miljoner kronor (93). Trond Myklebust skriver i vd-kommentaren att omsättningen ännu inte är tillfredsställande på grund av den svaga marknaden inom segmentet. EBITDA från kvarvarande verksamheter uppgick till 2.467 MSEK (-15), varav 2.495 miljoner kronor kommer från vinsten från försäljning av de tre fartygen. Resultatet per aktie inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 238,7 kronor (-24:50).

Nedskrivningar

Den svaga marknaden ledde fram till att VSS i juni 2018 ingick avtal om att sälja Freyja Viking, Nanna Viking och Sol Viking och fartygen levererades till sina nya ägare under tredje kvartalet. Efter utgången av tredje kvartalet ingick VSS även ett avtal om att sälja de två återstående PSV:erna, Idun Viking och Frigg Viking, vilket inte  förväntas få någon resultatpåverkan för det fjärde kvartalet. Dessa båda fartyg har under tredje kvartalet skrivits ned med 18 miljoner kronor. AHTS-fartyget Odin Viking har under kvartalet skrivits ned med 137 miljoner kronor.

TransAtlantic

Efter tredje kvartalet ingick VSS ett avtal om att sälja de tre små bulkfartygen i TransAtlantic AB, vilket också avslutar verksamheten i TransAtlantic. Affären förväntas ge 18 miljoner kronor till koncernen och en positiv resultateffekt på sju miljoner kronor.

Framtiden

Trond Myklebust skriver att aktivitetsnivån inom olje- och gasindustrin nu ökar som en följd av det förbättrade oljepriset, vilket redan har påverkat riggindustrin. Men det enorma tonnage som i dag finns på marknaden gör ändå framtiden utmanande, menar han. VSS förväntar sig emellertid en ökad efterfrågan framöver på isklassade fartyg.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]