Fotograf: Concordia

Kategori: Fartygsaffärer | Tank

Concordia förlänger avtal

Concordia Maritime har tecknat avtal om utbefraktning av P-MAX-fartyget Stena Provence. 

Avtalet är på ett år och gäller från september 2018. Sedan 2014 har tank-fartyget använts av samma kund för konsekutiva nischfrakter av raffinerade petroleumprodukter i främst Asia-Pacific-området.

Nischtrader

– Det är alltid glädjande att få förnyat förtroende. Denna kund har ett specifikt transportbehov där den stora lastkapaciteten i våra P-MAX-fartyg kommer väl till pass. För vår del ligger kontraktet helt i linje med vår strävan att styra sysselsättningen mot fasta nischtrader där P-MAX- fartygens unika egenskaper kommer till sin rätt, säger Kim Ullman, vd för Concordia Maritime i ett pressmeddelande. 

Långa kundrelationer

Nyligen ingick Concordia ett liknande avtal med samma kund, det vill säga ett stort olje- och gasföretag. Då gällde det P-MAX-fartyget Stena Paris.

– Givet den svaga marknaden är vi ändå nöjda med nivån på kontraktet. Att ha en del av flottan utkontrakterad på längre kontrakt är strategiskt viktigt för oss. Långa kundrelationer är en av hörnstenarna i vår strategi, säger Kim Ullman.