Capesizerater över USD 100.000-strecket

Ett till synes omättligt kinesiskt kol- och malmbehov har fått fraktraterna för capesizefartyg att nå höjder som inte setts sedan Lehman Brothers gick omkull. På traden Australien-Kina rapporteras nu avslut på över USD 105.000 per dag. För ett år sedan låg de på under USD 2.000 per dag. Det finns dock en oro att raterna har drivits upp av spekulationer i derivathandeln.