LNG-flottan passerar 200-strecket

A.P. Møller-Mærsks ”Maersk Quatar” blev världshandelsflottans tvåhundrade LNG-tanker. Det tog 34 år för denna del av handelsflottan att nå 100 enheter. Därefter tog det bara åtta år att dubblera antalet och 300-strecket kommer att passeras på strax över två år. En annan Maersk-tanker kan mycket väl bli nummer 300, eftersom rederiet har ytterligare sex fartyg i beställning hos Samsung och det tredje levereras i september 2008. Enligt LNG World Shipping har nu Sydkorea kommit upp i samma leveransnivå som Japan. Varvsindustrierna i dessa länder har levererat 64 LNG-tankers vardera av de 200 fartygen i flottan.