Fotograf: Göteborgs Hamn AB

Kategori: Container | Hamn/Logistik | RoRo

Byggstart för nya terminalen

Bygget av Göteborgs Hamns nya terminal på Hisingen har nu påbörjats. Den 220.000 kvadratmeter stora hamnterminalen ska stå helt klar 2025.

I veckan har de första pålarna slagits ner, ett arbete som kommer att fortsätta fram till årsskiftet då samtliga omkring 1.500 pålar ska vara förankrade i berget i Arendalsviken. 

—Det känns väldigt spännande att nu äntligen sätta spaden i backen för det största utvecklingsprojektet i hamnen sedan 70-talet. Terminalen är en viktig del av hamnens långsiktiga expansionsplaner och kommer att stärka Göteborg ytterligare som Nordens logistikhuvudstad, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB i ett pressmeddelande. 

Tar från Göta älv

Terminalen ska byggas av 350.000 kubikmeter muddermassor från Göta älv, som grävs upp i samband med underhållsmuddringar för att behålla älvens vattendjup. Massorna ska läggas i ett invallat område, som kommer att byggas av sprängsten och sand, i Arendalsviken och blir till fast material genom att blandas med cement och slagg.

— Det finns ingen lämplig deponi på land för så här stora volymer av förorenade massor. Det här är ett bra sätt att använda massorna på, samtidigt som Göta Älv blir renare, förklarar Eduardo Epifanio, projektledare på Göteborgs Hamn. 

Roro och container

Terminalen byggs i ytterhamnsområdet mellan Älvsborgshamnen och Arendalshamnen. Helt färdigställt ska terminalen vara 2025, men man räknar med att kunna börja använda den tidigare än så. Det preliminära djupgåendet vid kaj blir tolv meter. Satsningen görs, enligt Göteborgs Hamn, för att ”hantera långsiktiga ökande godsmängder”. Terminalen kommer, enligt hamnen, att kunna hantera både roro- och containerfartyg, men exakt hur uppdelningen ser ut bland segmenten är inte klart än. 

200.000 enheter

Totalt beräknas cirka 200.000 roro- eller containerenheter hanteras per år i den nya terminalen där samtliga nya kajlägen ska förbereds för elanslutning för att minimera utsläppen från fartygen när de ligger vid kaj.