Fotograf: Göteborgs Stad.

Kategori: Hamn/Logistik | Juridik | Politik

Protester mot Göteborgs lågbro

Göteborgs Stad har bestämt sig för att bygga en stor lågbro över Göta Älv – beslutet kommer att överklagas av bland annat Redareföreningen.

För ungefär 1,5 år sedan beslutade trafiknämnden i Göteborgs Stad att den nya bron över Göta Älv skulle få en segelfri höjd på 13 meter, och i går cementerades beslutet ytterligare när vinnaren i arkitekttävlingen presenterades – ett förslag som inte avviker från planerna på en lägre segelfri höjd än dagens 19,5 meter.

”Förödande konsekvenser”

”Sveriges Redareförening med flera anser att det förslag som innebär att en låg bro ska byggas över Göta älv kommer att få förödande konsekvenser för vattenvägen. Sjöfarten via Göta älv hindras därmed att fungera på bästa möjliga sätt. Dessutom kommer såväl kollektivtrafiken i staden som den sjöfartsberoende industrin utmed Göta älv och runt Vänern att drabbas”, skriver Sveriges Redareförening, Erik Thun AB, Ahlmark Lines och Surte Åkeri i en skrivelse till byggnadsnämnden i Göteborgs Stad några dagar innan vinnaren i arkitekttävlingen presenterades.

Inget tillstånd

Göteborgs stad ansökte redan i somras hos Mark- och miljödomstolen om att få bygga en 13 meter hög bro. Något avgörande därifrån finns ännu inte men skulle kommunen få klartecken där lär det beslutet överklagas.

– Självklart kommer vi att överklaga om domstolen ger tillstånd till en låg bro, säger Sveriges Redareförenings vd Christer Schoug till SVT:s Västnytt.

Tidigare förslag underkändes

Mark- och miljödomstolen underkände 2010 Göteborgs planer på en låg cykelbro över Göta Älv, vilket av somliga ses som ett tydligt tecken på att inte heller den nu presenterade bron kommer att godkännas. Den då aktuella bron var dock betydligt lägre, endast 6,5 meter.

Den nya bron med arbetsnamnet Arpeggio har ritats av DISSING+WEITLING Architecture, LjusArkitektur, ELU och Leonhardt Andrä und Partner. Den kommer att ersätta den nuvarande Göta älvbron med en segelfri höjd på 19,5 meter som byggdes 1939. Den nya bron ska enligt planerna stå klar 2021.