Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Haveri | RoRo

Besättningen maktlös

Utan vatten i sprinklersystemet såg Lisco Glorias befälhavare ingen annan möjlighet än evakuering.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]�jlighet än evakuering.

Litauen och Tyskland har lämnat en gemensam undersökningsrapport om branden på ropax-färjan Lisco Gloria. Branden inträffade i oktober 2010, då den i Litauen registrerade färjan befann sig nordväst om Fehmarn utanför tyska kusten.

Den fullastade Lisco Gloria hade avgått från Ostuferhafen i Kiel mot Klaipeda den 8 oktober 2010 klockan 22. Ombord fanns sammanlagt 235 personer.

Efter klockan 23 inledde vaktman en runda för att bland annat inspektera temperaturen i kylenheterna på bildäck. Kort före midnatt meddelade han att han kände röklukt, men att han inte kunde bestämma varifrån den kom.

Medan han letade utlöstes en rökdetektor i garaget under överbyggnaden på övre däck klockan 23.58. Några sekunder senare meddelade vaktmannen på radiotelefonen att han såg eldflammor vid kylmaskineriet på en trailer som stod längst förut på styrbords sida.

Dramatiskt händelseförlopp

Fyra minuter efter att larmet hade gått, klockan 00.02 den 9 oktober, utlöste befälhavaren det manuella vattensprinklersystemet i garaget på övre däck. Emellertid hände ingenting och befälhavaren gav order om att systemet skulle startas från maskinkontrollrummet. Inte heller detta lyckades. Ungefär samtidigt kände passagerarna röklukt i sina hytter och började självmant söka sig till samlingsstationen i baren på däck 7.

Utan vatten spred sig elden snabbt och redan klockan 00.09 gav befälhavaren order om att inleda evakuering av fartyget. Då utlöstes det automatiska sprinklersystemet, troligtvis i ett trapphus på babords sida i närheten av garaget. Omedelbart därefter gav en rörfog i sprinklersystemet vika i maskinrummet och vatten strömmade okontrollerat in i kontrollrummet. Det automatiska sprinklersystemet stängdes därför av.

Evakuering

Brandgruppen lyckades inte nå eldhärden på grund av den tjocka röken på däck. Alla säkerhetsgrupper kommenderades till livbåtsstationerna 00.13. Styrbords livbåt sjösattes 00.35. När babords livbåt började bordas 00.45 stod redan hela övre däck i brand. Klockan 01.15 rapporterade man att alla passagerar var evakuerade och 00.30 klättrade de sista besättningsmedlemmarna, bland dessa maskinchef, överstyrman och befälhavare, ned längs en repstege till en flotte.

Det brinnande fartyget drev mot nordväst innan en räddningsgrupp från land tog sig ombord från helikopter och ankrade i närheten av Langeland.

Orsaken oklar

Hettan ombord var så intensiv att undersökningskommissionen med säkerhet inte kan fastställa orsaken till branden. Det är emellertid sannolikt att den uppstod i kylaggregatet på trailern på styrbords sida i garaget längst förut.

Det är inte heller fullständigt klarlagt varför vattensläckningen på övre däck inte fungerade, men det behöver inte ha berott på något tekniskt fel. Det kan också ha berott på att kontrollen för start av pumpen i kontrollrummet var i fel läge. Problemet kunde antagligen ha kringgåtts genom att manuellt koppla in systemet till huvudbrandpumpen genom att öppna en ventil, men detta omintetgjordes av att vakthavande maskinist distraherades av läckaget i sprinklersystemets rörledning.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]