Almirante Storni flyttades från Skandiahamnen till Arendal inför julhelgerna 2021. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Haveri

Almirante Storni flyttad – utredningen kan ta lång tid

Den skadade lasten är nu lossad från branddrabbade fartyget Almirante Storni. Under onsdagen flyttades fartyget från Skandiahamnen i Göteborg till Arendal, bland annat i väntan på Transportstyrelsens besked om fartygets sjövärdighet.

Det var i förra veckan som släckningsarbetet på Almirante Storni avslutades. Sedan dess har den brandskadade delen av lasten lossats, vilket gjort att fartyget kunnat minska sitt djupgående. Därmed kunde fartyget flyttas vid lunchtid under onsdagen, från kajplats 615 i Skandiahamnen till kajplats 751 i Arendal.

– Det är en plan vi arbetat utifrån sedan fartyget kom in i hamnen. 751 är en lämpligare kaj utifrån de förutsättningar som är i nuläget. Vid 751 är fartyget mindre i vägen för den löpande verksamheten båda på land och på sjösidan, säger Erik Waller, vice hamnkapten på Göteborgs Hamn AB i ett pressmeddelande.

Jobbar med att sälja lasten

Operationerna kring Almirante Storni håller på att avvecklas i Skandiahamnen. De senaste dagarna har kranoperatören börjat packa ihop verksamheten, städat och återställt kajplats 615. Inspektion av kajen och kajutrustning kommer enligt Göteborgs hamn att ske så fort kajen är återställd. Därefter kan terminalverksamheten återgå till normal drift.

  • Almirante Storni har flyttats till Arendal. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall

    Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

  • Almirante Storni har flyttats till Arendal. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall
  • Almirante Storni har flyttats till Arendal. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall
  • Almirante Storni har flyttats till Arendal. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall

Två pråmar lastade med virkeslast från Almirante Storni har placerats vid Stigbergskajen i innerhamnen. Exakt vad som kommer att hända med den lossade lasten och den last som är kvar på fartyget är ännu inte bestämt.

– Det är inte klarlagt ännu men det finns några huvudspår där planen just nu är att inte transportera den vidare till Alexandria, utan att lastägaren i stället säljer lasten i Norden. Vi räknar med att det är löst de närmaste veckorna efter jul och nyår, säger Erik Waller.

Tekniska undersökningen färdig

Även Statens haverikommission har lämnat fartyget efter cirka en veckas utredningsarbete ombord. Den tekniska undersökningen är färdig och nu ska det material som hämtats in analyseras.

– Vi har nu samlat på oss en massa dokument, foto och filmer och nu kommer vi att börja titta igenom det och försöka bedöma brandorsaken så nära vi nu kan komma där, det är inte säkert vi kommer ner i detaljnivå. Den andra delen är att vi ska titta på hur räddningsinsatsen fungerat med alla resurser som varit inblandande där, säger Tomas Ojala, utredare på  Statens haverikommission till Sjöfartstidningen.

Hur lång tid utredningen kommer att ta är oklart eftersom det varit en såpass komplex insats.

– Det har varit en väldigt omfattande räddningsinsats så det är möjligt att det kan ta tid. Generellt säger vi att ingen utredning ska ta längre än tolv månader, men i det här fallet kan jag inte säga om det tar mindre eller om det riskerar att ta mer tid. Mycket handlar om hur det går med underlaget kring räddningsinsatsen och vad som framkommer där, säger Tomas Ojala.

Analysarbete kvarstår

Hittills har de inte kunnat se någon självklar orsak till att branden startade. 

– Vi har ett mindre område på fartyget som är intressant och det är där vi gjort den tekniska undersökningen som vi samlat en massa information och foton kring. Men det kvarstår en hel del analysarbete innan vi kan komma fram till något, om vi nu kan komma fram till något som varit mest sannolikt. Men annars kommer vi att presentera olika möjliga brandorsaker. Men det är jättesvårt att säga i dag åt vilket håll det lutar, säger Tomas Ojala.

Oklart hur länge fartyget stannar i Göteborg

Vad som händer med fartyget i nästa steg återstår att se.

– Vi väntar på ett officiellt besked från Transportstyrelsen om fartygets sjövärdighet, om det får lämna hamnen och under vilka premisser detta kan ske. Men redan nu kan vi konstatera att allting gått bra i det här efter förutsättningarna. Besättningen har klarat sig bra, fartyget är släckt och tack vare god samverkan och koordination har vi klarat oss utan nämnvärda störningar på fartygstrafiken eller terminalverksamheterna, säger Erik Waller i pressmeddelandet.

FAKTA: Branden på Almerante Storni

4 december:  Larm om ”brinnande fartyg” vid Ankarplats A utanför Vinga inkommer till Sjöfartsverkets Sjöräddningscentral JRCC.

10 december:  Efter nästan en vecka utan att branden kunnat släckas begär fartyget nödhamn och då beslutar Transportstyrelsen att Almirante Storni ska anlöpa Göteborgs hamn.

11 december: Almirante Storni anlöper hamnen vid kajplats 615. Räddningstjänsten tar över huvudansvaret för räddningsarbetet efter Kustbevakningen. Det skadade godset börjar lossas från fartyget till öppna containrar på kajen. Dessa körs i skytteltrafik på lastbil till Stena Recyclings närliggande återvinningscentral. Oskadat gods lastas till pråmar intill kajen.

16 december: Brand och glödbäddar på fartyget är helt släckta. Last fortsätter lossas till pråmar. Haverikommissionen börjar utreda uppkomsten av branden och händelseförloppet därefter.

22 december: Fartyget flyttas till kajplats 751 i Arendal. Enklare reparationer kommer att göras, fartygets säkerhetsutrustning kollas av och uppdateras. Fartygets sjövärdighet ska utvärderas innan fartyget slutgiltigt kan lämna hamnen.