Loke Viking bejuter vatten på Almirante Storni i Skandiahamnen.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Haveri

Almirante Storni nu vid kaj

Under lördagen kunde det branddrabbade bulkfartyget Almirante Storni ta sig in till Göteborgs hamn enligt plan. Nu väntar ett släckningsarbete som kommer att ta dagar.

Efter att ha haft en brand i lasten sedan förra lördagen kunde bulkfartyget Almirante Storni starta förflyttningen in till den utsedda nödhamnen Göteborgs hamn, det för egen maskin och med Sjöfartsverkets lotsar ombord. Arbetet påbörjades vid klockan 06.00 under lördagsmorgonen genom att ankarkättingen kapades av. Strax före klockan 08 påbörjades färden in mot hamnen under eskort av ett flertal av Svitzers bogserbåtar, Loke Viking och Kustbevakningens fartyg där KBV 002 Triton låg stand by på Rivöfjorden och KBV 001 Poseidon följde efter tillsammans med norska KV Bergen. 

Farleden avlystes

I samband med förflyttningen gjordes en avlysning av farleden in till Göteborg för annan trafik. Strax före klockan 11 låg fartyget vid kaj i Skandiahamnen där Räddningstjänsten Storgöteborg väntade på att kunna börja sin insats med ett tiotal personer på plats.

Det här räddningsarbetet har gått helt enligt plan, vi har haft en lugn inlotsning under förmiddagen här och nu har fartyget lagt till vid kaj och förberedelse görs nu för att kunna lossa den här lasten för att vi ska kunna komma åt den här brandhärden som vi tror ligger under allt, säger Per Nyqvist, ställföreträdande räddningschef till Sjöfartstidningen.

 • Branddrabbade Almirante Storni på väg in till Göteborg. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall
 • Branddrabbade Almirante Storni på väg in till Göteborg. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall
 • Branddrabbade Almirante Storni på väg in till Göteborg. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall
 • Branddrabbade Almirante Storni på väg in till Göteborg. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall
 • Branddrabbade Almirante Storni på väg in till Göteborg. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall
 • Branddrabbade Almirante Storni på väg in till Göteborg. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall
 • Branddrabbade Almirante Storni på väg in till Göteborg. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall
 • Branddrabbade Almirante Storni på väg in till Göteborg. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall
 • Branddrabbade Almirante Storni på väg in till Göteborg. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall
 • Branddrabbade Almirante Storni på väg in till Göteborg. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall
 • Branddrabbade Almirante Storni i Göteborg. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall
 • Branddrabbade Almirante Storni i Göteborg. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall
 • Branddrabbade Almirante Storni i Göteborg. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall
 • Branddrabbade Almirante Storni i Göteborg. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall
 • Branddrabbade Almirante Storni i Göteborg. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall
 • Almirante Storni i Göteborg. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall

Lyfter lite i taget

Det som tidigare varit en statlig miljöräddningsinsats till sjöss har nu övergått till en kommunal räddningsinsats i hamn där syftet att skydda miljö och närliggande verksamheter. Räddningstjänsten kommer att samordna sin insats med den planerade bärgningsoperationen på land.

Per Nyqvist, Räddningstjänsten. Foto: Anna Janson

– Man kommer att lyfta av det här virket lite i taget, vilket det bärgarföretag som redaren har kontrakterat sköter. Sedan bistår räddningstjänsten från landsidan med släckresurser tillsammans med Kustbevakningen från sjösidan, säger Per Nyqvist.

Kommer att ta dagar

Under färden in mot Göteborg arbetade två bogserbåtar från Svitzer med att vattenbegjuta branden. Efter att fartyget lagt till uppstod ny rökutveckling från branden ombord, vilket gjorde att Loke Viking fick starta sina vattenkanoner för att släcka. 

– Man fick en viss ökad rökutveckling strax efter att fartyget lagt till i hamnen, så nu vattenbegjuter man från sjösidan med de fartyg som följt med in i hamnen, säger Per Nyqvist.

Nu väntar en insats i Skandiahamnen som kommer att ta lång tid.

– Vi tror att det här handlar om dagar. Det kommer att bli en lång lossningsprocedur. Allt beror på hur lång tid det tar att hitta brandhärden och hur lång tid det tar att frilägga den, säger Per Nyqvist.