Almirante Storni just när hon kom in till kaj i lördags. Infälld: Dan-Erik Andersson, ansvarig för lossningsoperationen.

Fotograf: Anna Janson / Göteborgs hamn

Kategori: Hamn/Logistik | Haveri

Fartygsbranden under kontroll

Almirante Storni ska nu vara säkrat mot spridning av branden i lasten. Besättningen är kvar ombord och verkar vara vid gott mod, det berättar Dan-Erik Andersson som ansvarar för lossningsoperationen.

Sedan Almirante Storni i lördags för egen maskin kunde ta sig in till kaj 615 i Skandiahamnen har växelvis lossning och brandbekämpning av kvarvarande brand i lasten fortgått. Dan-Erik Andersson, COO i Energihamnen, ansvarar tillsammans med vice hamnkapten Erik Waller för lossningen av lasten.

– Vår plan var att man skulle börja göra en korridor i mitten på däckslasten, en brandgata. Så någon timma efter att hon hade förtöjts påbörjades lossningen i mitten för att skapa brandgatan. Det gick väldigt bra, nu har i princip allt virke i mitten av båten lyfts bort. Därmed har vi säkrat överbyggnaden på båten, så om det skulle blossa upp kan det inte sprida sig. Det är en otroligt viktig milstolpe, inom ett par timmar är den här korridoren säkrad, säger Dan-Erik Andersson till Sjöfartstidningen vid 11 på måndag förmiddag.

Omfattande förberedelser

Lossningen har gått enligt hamnens plan, som har tagits fram i samarbete med ett stort antal aktörer. När Almirante Storni fortfarande låg utanför Vinga och beslutet togs om att söka nödhamn gjordes omfattande förberedelser.

– Vi såg med hjälp av värmekameror två hotspots, en på styrbord och en på babord kan man säga. Det är nästan som en kolmila, man kunde inte komma åt med vatten utan det var verkligen inne i träpaketen som det glödde. De spolade på, men kunde inte nå dessa hotspots i och med att träet ligger så tätt packat. Man var helt enkelt tvungen att börja gräva ur last för att komma ned i kolmilan, kan man säga. Det var med stöd av detta som Transportstyrelsen fattade beslutet att söka nödhamn för fartyget, säger Dan-Erik Andersson.

Skadad förtöjningsutrustning

Han berättar att de hade olika funderingar kring hur de skulle lägga Almirante Storni vid kaj, och kom fram till att fartyget låg bäst med babordssidan mot kajen så att de väntade västliga vindarna skulle föra bort röken från överbyggnaden på fartyget. Fartygets egen förtöjningsutrustning var alltför brandskadad och istället använde Klippans båtmansstation sina förtöjningsfordon. Länsor lades ut runt fartyget för att säkra för eventuella utsläpp.

– Vi hade hyrt in två lyftkranar och en kran med gripklo. Gripklon var där framme och skulle användas för att komma åt själva härden.

Röken tilltog medan tilläggningen pågick och innan lossningen kunde komma igång behövde branden bekämpas igen.

– På sidan arrangerade vi så att räddningstjänsten stod där med sina enheter, de hade en bil med stege som kunde spruta uppifrån. Så supplybåten Loke Viking sprutade från sidan och räddningstjänsten från landsidan.

Bild tagen strax innan branddrabbade fartyget förtöjdes. Till höger den största inhyrda kranen och på kajen ligger gripklon som används för att lyfta ur lasten vid brandhärden. Där bakom syns containerbarriären. Foto: Anna Janson

Vatten från två håll

Sedan har det flutit på, berättar Dan-Erik Andersson. Lasten lyfts av med hjälp av de inhyrda kranarna ned i öppna containers på kajen. Eventuell glöd i den lossade lasten bekämpar räddningstjänsten och Stena Recycling går i skytteltrafik för att forsla bort trävarorna. En Sandinge-pråm som ligger vid aktern på Almirante Storni lastas med den oskadade lasten.

– Det är så stora mängder, så vi tänkte att vi inte skulle få plats med det på kajen. Ett viktigt arrangemang var också att vi ville ha ett säkert område och då satte APM Terminals upp en mur av containrar som skydd, så det inte skulle bli konflikt med de andra som hade annan operation på gång. Detta är ju till råga på allt en plats där vi har farligt gods, men allt sådant var bortplockat. Så vi har rejält avstånd till annat gods och dessutom en containerbarriär, säger Dan-Erik Andersson.

Pråmen med den oskadade lasten var framåt lunch på måndagen nästan full, med uppskattningsvis ett par tusen ton av trävaror, berättar han. De plankor som ligger löst på Almirante Storni och faller överbord tas om hand.

– Båten Fatman är inhyrd för att plocka upp de plankor man tappar i sjön. Det är vanliga byggplankor, men vi vill ju inte att de ska driva ut i skärgården.

Hur går det för besättningen?

– Alla är kvar ombord. De är vid gott mod, jag har träffat befälhavaren idag. Det är ju mycket för dem och befälhavaren såg rätt trött ut. Men det kändes som om de var trygga och de var samtidigt tacksamma för all hjälp de får. De var imponerade av hela denna stora operation som har dragits igång. 

Han är väldigt nöjd med insatserna från de många inblandade aktörerna.

– Under hela tiden har vi haft en omfattande dialog med bland andra Kustbevakningen, staden, räddningstjänsten, inspektörer och holländska bärgningsbolaget T&T, de är redarens och försäkringsbolagets representant och har hållit i operationen. GAC Sweden är ägarens agent. Så det är otroligt mycket folk igång. Man kan summera med att det har varit en otrolig samverkan och alla aktörer har verkligen ställt upp och kämpat för att det ska bli så bra, lugnt och stillsamt som möjligt.

Har du sett något liknande?

– Nej, detta är exceptionellt. Vi tränar mycket i hamnen på samverkan, det är sådant här vi övar och planerar för och det är väldigt skönt att nu när det väl inträffar får vi ett kvitto på att allt funkar, säger Dan-Erik Andersson.