Loke Viking bejuter vatten på Almirante Storni i Skandiahamnen.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Haveri

Därför började branden på Almirante Storni

Det var en ljusbåge från en avsliten förlängningskabel som med största sannolikhet orsakade branden ombord på bulkfartyget Almirante Storni i december 2021. Det konstaterar Statens haverikommission som nu släppt sin slutrapport.
Det var den 4 december 2021 som branden på Almirante Storni började i virkeslasten ombord på fartyget som då låg ankrat utanför Göteborg. Det inledde en av de största brandsläckningsoperationerna på svenskt vatten i modern tid. Efter att branden pågått i lasten under en veckas tid utan att kunna släckas, begärde fartyget att få gå in till nödhamn. Efter beslut från Transportstyrelsen fick Almirante Storni anlöpa Göteborgs hamn och Skandiahamnen, dit fartyget ankom den 11 december. Där kunde branden slutligen släckas och den brandskadade delen av lasten lossas.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only] svenskt vatten i modern tid. Efter att branden pågått i lasten under en veckas tid utan att kunna släckas, begärde fartyget att få gå in till nödhamn. Efter beslut från Transportstyrelsen fick Almirante Storni anlöpa Göteborgs hamn och Skandiahamnen, dit fartyget ankom den 11 december. Där kunde branden slutligen släckas och den brandskadade delen av lasten lossas.

Under onsdagen släppte Statens haverikommission, SHK, sin slutrapport från branden, bland annat med slutsatser utifrån den brandplatsundersökning som genomfördes under lossningen i Skandiahamnen. SHK skriver i rapporten att vid undersökningen hittades en förlängningskabel som sannolikt var resterna av en kabel som använts till belysning när fartyget lastade i Orrskär. När fartyget avgick slets förlängningskabeln av och lämnades strömförande.

Efter fortsatt undersökning, där flera andra brandorsaker kunde uteslutas, bedömde SHK att den sannolika brandorsaken var att en ljusbåge i förlängningskabeln antänt virkeslasten. Det sätt som virkespaketen var lastade på medförde också att branden snabbt kunde öka i intensitet och spridas i virkeslasten, skriver utredarna.

Hanteringen av fartygsbranden var en av de mest omfattande i modern tid i Sverige och SHK konstaterar att de operativa åtgärderna genomfördes i stort på ett effektivt sätt relativt de rådande förutsättningarna. Inga människor skadades och det uppstod inga utsläpp av farliga ämnen. Det uppstod dock skador på fartygen under släckningen.

SHK kommer även med säkerhetsrekommendationer till både Transportstyrelsen och Kustbevakningen i rapporten, samt till regeringen.

Transportstyrelsen rekommenderas att prioritera och skyndsamt slutföra arbetet med att utarbeta planer för att ta emot fartyg i behov av assistans. Representanter från berörda kommunala räddningstjänster, MSB och Sveriges Kommuner och Regioner bör införlivas i arbetet.

Kustbevakningen rekommenderas att initiera samverkan med Transportstyrelsen, Räddningstjänsten Storgöteborg, Sjöfartsverket och andra relevanta organisationer för att utvärdera insatsen, bland annat avseende rättsliga förhållanden, hanteringen att ta in fartyget till hamn, prövning av räddningstjänstkriterierna under insats, former för samverkan, rollfördelning och behov av gemensam utbildning och övning.
Kustbevakningen rekommenderas också att utvärdera släckmetoder och fartygens utformning för den aktuella typen av insats.

Utredarnas säkerhetsrekommendationer till regeringen är att utreda och vid behov vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa ett effektivt mottagande av fartyg i behov av assistans, samt att utreda och vid behov vidta åtgärder för att nödvändiga författningsändringar ska komma till stånd i syfte att säkerställa att berörda kommuner inkluderas i arbetet med att ta fram planer för att ta emot fartyg i behov av assistans.

SHK:s rapport går att läsa här i sin helhet.

[/flowy_subscriber_only]
Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]